Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/INGENIØR

Arbeidsgiver: Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 02.03.2008
 
Branningeniør/ingeniør - Brann- og feiervesenet
 
Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

For å møte denne utfordringen trenger vi en ny og motivert medarbeidere på laget. Du vil få utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, et trygt og robust samfunn for alle. Du kan gjerne være nyutdannet og vi ønsker at du har gode EDB- kunnskaper.

Det er sterkt ønskelig å øke kvinneandelen i avdelinga. Kvinner oppfordres derfor spesielt om å søke.
 

Referansenr:

 • 501660

Søknadsfrist:

 • 02.03.2008

Kontaktinfo:

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen.
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunenes innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde.
 • Tilsynsarbeidet er i hovedsak systemrettet med en motiverende og orienterende del. Hovedhensikten er å sjekke ut at eiere/brukere av særskilte brannobjekt er sikret i tråd med gjeldende lovverk, og at beredskapsmessige forhold er ivaretatt.
 • Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid er i stor grad rettet mot forebyggelse av brann, samt opplæring i rett reaksjon hvis brann skulle oppstå. Dette for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Arbeidet er rettet mot kommunens innbyggere generelt og utsatte grupper spesielt.
 • For tiden utredes sammenslåing av flere brannvesen i regionen. En eventuell sammenslåing kan medføre endring/utvidelse i arbeidsoppgaver.

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet

Personlige egenskaper

 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
 • Gode kunnskaper i- og erfaring med bruk av IKT som verktøy .·
 • Gode samarbeidsevner.
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt.
 • Strukturert og målrettet.
 • Erfaring fra beredskapsrelatert arbeid er en fordel.
 • Personlig skikkethet og godt humør

Arbeidssted

 • Torridalsveien 39, 4631 Kristiansand
 • Kristiansand kommune

Utdanningsretning

 • Utdanningstittel: Ingeniør

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.'
 • EDB- kunnskaper for å håndtere etatens programmer.
 • Førerkort for bil klasse B.
 • For ingeniør (ikke branningeniør) kreves Forebyggende kurs ved Norges brannskole. (Kan evt. gjennomføres etter ansettelse)

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av de til en hver tid gjeldende lover og avtaler.
 • Mulighet for hjemmekontor.
 • Uniformsgodtgjørelse

Diverse arbeidsforhold

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann