Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OVERINGENIØR

Arbeidsgiver: Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 18.04.2008
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB) er en sektor i MOVAR IKS. MIB med ca. 90 ansatte har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 67.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

 

Til å være med på å forbedre og videreutvikle det brannforebyggende arbeidet i regionen søker vi

 

OVERINGENIØR I FOREBYGGENDE AVDELING

 

Viktige arbeidsoppgaver for overingeniøren vil være:

  • Fast stedfortreder for avdelingssjef forebyggende avdeling
  • Nærmeste overordnet for tilsynsseksjonens branningeniører og branninspektører
  • Daglig ansvar for planlegging og oppfølging av lovpålagte oppgaver i seksjonen og for seksjonens øvrige virksomhet knyttet til forebyggende brannvern

Den som ansettes må ha dokumenterbar ledererfaring, helst fra tilsvarende type virksomhet. Søkere med yrkesutdanning i forebyggende brannvern i tillegg til utdanning på høyskolenivå vil bli foretrukket. Yrkesutdanningen kan om nødvendig gjennomføres etter ansettelse.

Fullstendige kompetansekrav fremkommer i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-6.

 

For eventuell deltakelse i beredskapsstyrkens overordnede vakt, må overingeniør tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav for funksjonen. Manglende kompetanse kan gjennomføres etter ansettelse. Deltakelse i overordnet vakt avgjøres av brannsjef.

 

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes flere opplysninger på www.movar.no.

 

Søknad med CV sendes til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss innen 18. april 2008. Brannsjef Jack Hatlen kan kontaktes for ytterligere informasjon på tlf. 69 24 78 53/95 19 95 55 eller j.hatlen@brann.movar.no.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann