Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OVERBRANNMESTER VED TILSYNSSEKSJONEN

Arbeidsgiver: Drammensregionens brannvesen IKS
Søknadsfrist: 18.04.2008
 

Drammensregionens brannvesen IKS

 

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap, eid av Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Hovedstasjonen ligger i Drammen og har forebyggende- og beredskapsansvar i eierkommunene og er sekretariat for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing.  Selskapet skal også være pådriver for arbeid med samfunn sikkerhet i eierkommunene.  DRBV skal yte trygghet og sikkerhet til 130 000 innbyggere, og nesten 200 dyktige medarbeidere (hel- og deltid) fordelt på 6 brannstasjoner sørger for dette.  Til å gjøre DRBV enda bedre trenger vi nye dyktige medarbeidere.  Utfordringen er å få DRBV til å være blant de ledende brannvesen i Norge og med et godt arbeidsmiljø – Hele tiden !!

 

Til en utfordrende og spennende jobb i en av landets mest effektive og resultatorienterte forebyggende avdelinger søker vi:

 

Overbrannmester ved tilsynsseksjonen

 

Tilsynsseksjonen er organisert som en del av forebyggende avdeling.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

·        Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole, annen relevant utdanning eller særskilt utdanning på samme nivå, eller

·        Yrkesutdanning som brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1, eller

·        Fagutdanning som feiersvenn

Det vises til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:

·        Kunnskap om eller prosjektarbeid

·        Komplementære ferdigheter til brannteknisk miljø

·        Gode kunnskaper i og erfaring fra bruk av IKT som verktøy

·        Teamarbeid og selvstendig strukturert arbeid

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte:

·      Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter og andre risikoobjekter med påfølgende saksbehandling.

·      Motivasjons- og informasjonstiltak om forebyggende brannvern

·      Prosjektarbeid innen fagområdet

·      Andre oppgaver innenfor DRBVs virksomhetsområder

 

Andre yrkesgrupper enn de rene brannfaglige kan være aktuelle for stillingen.               

Kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Tilsettingen skjer etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale.

 

Nærmere opplysninger v/ leder for tilsynsseksjonen, Per Døviken tlf.32 27 73 62 / 936 28280

 

Skriftlig søknad med CV sendes Drammensregionens brannvesen IKS, Langesgt. 11,

3044 Drammen innen 18.04.2008

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann