Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR I TILSYNSSEKSJONEN

Arbeidsgiver: Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 01.05.2008
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby og Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB), er en sektor i MOVAR IKS. MIB med ca. 90 ansatte har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 68.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

 

Vi har behov for en ny medarbeider til vårt brannforebyggende arbeid i regionen og søker etter

 

BRANNINSPEKTØR I TILSYNSSEKSJONEN

 

Sentrale arbeidsoppgaver for branninspektør vil være:

 • Tilsynsarbeid i henhold til HMS- og brannlovgivningen
 • Delta i brannteknisk byggesaksbehandling
 • Delta i MIBs brannforebyggende informasjons- og motivasjonsvirksomhet
 • Delta som instruktør ved kurs og øvelser som gjennomføres av MIB
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid

Vi forutsetter at den som ansettes:

 • tilfredsstiller kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-6 for forebyggende personell
 • innehar gyldig førerkort for klasse B
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • har evne til å arbeide målrettet og strukturert både selvstendig og i team
 • har datakortet for MS Office-produktene eller tilsvarende kompetanse
 • er serviceinnstilt og positiv
 • kan fremlegge politiattest før ansettelse
 • er personlig skikket for stillingen

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes flere opplysninger på www.movar.no.

 

Søknad med CV sendes til Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Tykkemyr 2, 1597 Moss innen 1. mai 2008. Brannsjef Jack Hatlen kan kontaktes for ytterligere informasjon på tlf. 69 24 78 53/95 19 95 55 eller j.hatlen@brann.movar.no.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann