Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Osterøy kommune
Søknadsfrist: 30.09.2008
 
BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR
 

Hovudarbeidsområde:

·         Tilsyn i særskilte brannobjekt og oppfølging av tilsynsrapporter

·         Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernlov.

·         Informasjons- og motivasjonstiltak

 

Kvalifikasjoner:

·         Utdanning som ingeniør frå ingeniørhøgskole eller annen relevant utdanning på same nivå (branningeniør), utdanning som angitt i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-6 (branninspektør)

·         Ved manglande tilleggsutdanning, være villig til å ta denne etter tilsetting.

·         Førekort klasse B.

 

Andre eigenskaper som vert lagd vekt på

·         God muntleg og skriftleg framstillingsevne

·         Gode datakunnskapar

·         Røynsle frå tilsvarande arbeid, HMS arbeid eller kommunal sakshandsaming.

·         Serviceinnstilling og kontaktskapande eigenskapar vert vektlagd

 

Det er ønskjeleg at ein kan disponere eiga bil i tenesta.

 

For søkjarar med rett kompetanse, kan også overordna deltaking i kommunen sitt brannvern verta tillagd stilinga.

 

Løn etter avtale

 

Tilsetting i Osterøy kommune skjer på dei vilkår som går fram av dei til ein kvar tid gjeldande lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse.

 

Brannsjef vil være næraste overordna.

Spørsmål om stillingen kan rettes til brannsjef Jan Frode Hjellvik:56192261 / 90840401 eller til kommunalsjef Roald Hovden: 56192243 / 95213155.

 

Søknad og cv sendes elektronisk til Osterøy kommune, sjå www.osteroy.kommune, ledig stilling / søknad.

 

Søknadsfrist 30.09.2008

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann