Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SEKSJONSLEDER BRANNFOREBYGGENDE

Arbeidsgiver: Alta brann & redningskorps
Søknadsfrist: 16.01.2009
 

Seksjonsleder brannforebyggende

Søknadsfrist: 16. januar

Alta brann & redningskorps har 20 heltid og 8 deltidsansatte, og er organisert i to seksjoner, beredskap og forebyggende. Forebyggende seksjon består av 5 ansatte inkludert leder. Seksjonen skal ved gjennomføring av prosjekter innen brannsikring og utførelse av et godt tilsyns- og informasjonsarbeid bidra til å senke brannskadene i Alta kommune.

Arbeidsoppgaver:

Leder for brannforebyggende seksjon har resultat- og personalansvar for brannforebyggende seksjon og deltar i brannsjefens ledergruppe.  Det vil også bli tillagt å delta i overordnet vakt.

Andre arbeidsoppgaver vil være tilsyn i særskilte brannobjekter og oppfølging av tilsynsrapporter. Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsloven. Opplæring, informasjon og motivasjonsarbeid innen brannvern.  

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjonene til stillingen er i hht. dimensjoneringsforskriftens § 7-9. leder for forebyggende avdeling. Leder for forebyggende avdeling skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:

Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole, eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå (branningeniør), eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7, eller minst to års erfaring som forebyggende personell, jf§ 7-6.

Førerkort kl. B. Egen bil må kunne disponeres i tjenesten.

Andre momenter som vil vektlegges: God fremstillingsevne skriftlig / muntlig. Gode datakunnskaper, erfaring fra tilsvarende arbeid, HMS arbeid, personlig egnethet samt gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilling.

I tilfelle internt opprykk vil det bli stilling ledig som branningeniør, kvalifikasjoner for denne stillingen, jf.7-6 forebyggende personell.

Lønn: Etter avtale

Brannsjef vil være nærmeste overordnende.

Kontaktperson: Sektorsjef Bengt Fjellhein, eller brannsjef Knut Suhr

Søknad sendes elektronisk via Alta kommune sin hjemmeside, www.altakommune.no

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann