Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSINGENIØR, BRANNINSPEKTØR OG FEIER

Arbeidsgiver: Asker og Bærum Brannvesen
Søknadsfrist: 27.03.2009
 

Tar du utfordringen sammen med oss – for kommunenes innbyggere?

Forebyggende avdeling består av 18 engasjerte medarbeidere som arbeider allsidig og målrettet med forebyggende brannvern. De siste årene har vi stadig tatt i bruk nye metoder i vårt arbeid og har derfor varierte arbeidsdager. Som følge av interne bevegelser, og nært forestående pensjoneringer, skal det tilsettes 5 personer på forebyggende avdeling. Vi leter etter selvstendige og faglig engasjerte personer som skal delta aktivt i vårt livsviktige forebyggende brannvernarbeid. Dette arbeidet utføres aller best i direkte møte med kommunens innbyggere.

Vårt forebyggende arbeid rettes i stadig større grad mot privatpersoner og boliger, og da primært mot risikogrupper som bl.a. eldre. Kontakt med kommunenes innbyggere gjennom boligkontroller og informasjonsarbeid er viktige virkemidler. 

Oppgaver - for alle stillingene vil følgende kunne inngå:
· Tilsyn i særskilte brannobjekter med tilhørende rapportskriving og oppfølging
· Deltagelse i prosjekter/aktiviteter rettet mot særskilte risikogrupper, herunder boligkontroller og informasjonsarbeid
· Annet arbeid innen avdelingens arbeidsområde etter interesse og behov
· Det kan bli aktuelt med intern IT-brukerstøtte i brannvesenet som en deloppgave for en person
· For de som er skikket/kvalifisert er det sterkt ønskelig at det gjøres tjeneste i vår beredskapsavdeling eller alarmsentral i sommerperioden.
Særskilte oppgaver for avdelingsingeniør:
· Delta i avdelingens saksbehandling og myndighetsutøvelse etter brannlovgivningen
· Koordinerende/administrative oppgaver knyttet til avdelingens arbeid
Særskilt for feier:
· Oppfølging og kvalitetssikring av feiertjenesten i Asker og Bærum
· Det kan bli aktuelt å utføre kontroller og utstede tilstandsrapporter på pipe- og ildsteder

Ønsket/alternativ bakgrunn - for alle stillinger gjelder:
· Relevant utdanning og erfaring
· Egnethet til å formidle og markedsføre brannvern overfor ulike målgrupper
· Erfaring fra tilsvarende eller sammenlignbart arbeid
· Interesse for forebyggende arbeid
· God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
· IT-brukererfaring
· God helse og fysikk
· Personlige egenskaper tillegges stor vekt
Særskilt for avdelingsingeniør:
· Branningeniør eller bygningsingeniør e.l med relevant praksis
· Erfaring fra sikkerhets-, konsulent-, entreprenørbransjen og/eller brannvesen
· Prosjekterfaring
Særskilt for branninspektør:
· Her er vi åpne for mange alternative utdannings- og erfaringsbakgrunner som er relevante i møtet med kommunens innbyggere
· Bygningsteknisk eller annen relevant teknisk bakgrunn er en fordel ved utførelse av tilsyn i særskilte brannobjekter
· Erfaring fra forebyggende brannvernarbeid og tilsyn i særskilte brannobjekter
Særskilt for feier:
· Gjennomført feierutdanning

Tjenesten forutsetter at man kan stille bil til disposisjon som godtgjøres i henhold til eget reglement for ABBV.

Tiltredelse etter avtale

Lønn:  Etter avtale ut fra kvalifikasjoner

For mer informasjon, ta kontakt med varabrannsjef Terje Albinson Tlf: 66 76 43 14  Mob: 905 43 002, eller overingeniør Ole Johan Rygh Tlf: 66 76 43 01  Mob: 920 17 889.

Søknad merket Forebygg 1/09 sendes innen 27. mars 2009 til;
Asker og Bærum Brannvesen
Fredtunveien 5
1386 Asker

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann