Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

INGENIØRER (BRANN, BYGG, ELEKTRO, HMS, VVS) I FAST STILLING

Arbeidsgiver: Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR)
Søknadsfrist: 26.03.2010
 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR)

 

KBR er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og redningstjenesten i 6 kommuner, med 125 000 innbyggere og et totalareal på 1892 km2. Selskapet har totalt 170 ansatte og hovedkontor i Kristiansand.

 

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

 

For å møte denne utfordringen trenger vi flere motiverte medarbeidere på laget. Du vil få utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, et trygt og robust samfunn for alle.

 

Til vår forebyggende avdeling søker vi etter: 

Ingeniører (brann, bygg, elektro, HMS, vvs) i fast stilling.

Stillingsomtale:

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunenes innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde

Tilsynsarbeidet er i hovedsak systemrettet med en motiverende og orienterende del. Hovedhensikten er å sjekke ut at eiere/brukere av særskilte brannobjekt er sikret i tråd med gjeldende lovverk, og at beredskapsmessige forhold er ivaretatt.

 

Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid er i stor grad rettet mot forebyggelse av brann, samt opplæring i rett reaksjon hvis brann skulle oppstå. Dette for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Arbeidet er rettet mot kommunens innbyggere generelt og utsatte grupper spesielt.

 

Kvalifikasjoner

Vi ønsker å ansette personell med:

·         Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå

 

Andre kandidater vil kunne bli vurdert ut fra et helhetsbilde, kvalifikasjoner:

·         yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, eller

·         fagutdanning som feiersvenn.

Øvrige kvalifikasjoner:

·         Førerkort for bil, klasse B

·         Kurs i forebyggende brannvern ved Norges brannskole (kurset kan om nødvendig gjennomføres etter tiltredelse og dekkes da av etaten)

 

Det vil forøvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Personlig skikkethet, motivasjon og godt humør
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring med bruk av IKT som verktøy
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Strukturert og målrettet
 • Erfaring fra beredskapsrelatert/forebyggende arbeid er en fordel.

Kvinner oppfordres til å søke, nyutdannede vil bli vurdert.

Vi kan tilby
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av de til en hver tid gjeldende lover og avtaler
 • Mulighet for deltagelse i deltidsstyrken ved ledig stilling (krav til bosted, kvalifikasjoner mv).
 • Uniform

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Jan Røilid, tlf: 98244800, eller branningeniør Hans Arne Madsen 98244807

 

Søknadsfrist:

Søknad sendes elektronisk via www.kristiansand.kommune.no/Jobbe-i-Kristiansand/Stilling-for-deg innen 26. mars 2010.

                                      

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann