Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ALARMSENTRALOPERATØR

Arbeidsgiver: Alarmsentralen 110 Telemark
Søknadsfrist: 12.09.2010
 

Alarmsentralen 110 Telemark betjener mottak av meldinger om brann og ulykke fra befolkningen i Telemark Fylke over nødnummer 110, og sørger for at tilstrekkelig innsatsstyrke alarmeres. Dekningsområdet er på 15 299 km² og har ca. 167 000 innbyggere.  Alarmsentralen utalarmerer 9 brannvesen fordelt på 21 brannstasjoner.

110-Telemark er et interkommunalt samarbeid i henhold til Kommunelovens § 27 med Skien kommune som vertskommune fra 1. januar 2004. Som vertskommune har Skien ansvaret som arbeidsgiver. Alarmsentralen har totalt 15 ansatte. 12 operatører sikrer kontinuerlig 2-manns betjening.

 

Det er ledig fast 100 % stilling som alarmsentraloperatør med 6-skifts ordning.

 

Ved interne søkere vil det bli vurdert å ansette i en 3 årig engasjementstilling. Interne søkere må da avklare permisjon fra arbeidsgiver.

 

Betingelser

Stillingen innebærer normalt helkontinuerlig skift med gjennomsnitt 33,6 t/uke arbeidstid i 6-skiftordning, hvor skiftplanen avgjøres etter drøftinger i henhold til ordinære regler.
Lønn 345.400,- pluss skift og ulempetillegg. Pensjonsbetingelser: Iht. regler for Skien kommunale pensjonskasse.

 

Stillingen er ledig med tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 12. September 2010.

 

Søknader skal minst inneholde:

¨      utfylt søknadsskjema, se www.skien.kommune.no eller ved hendvendelse Grete Bø

¨      kopi av dokumenter som viser fullført utdannelse

¨      (andre dokumenter vil intervjuutvalget be om dersom det finner det formålstjenlig)

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til overbrannmester Grete Bø, 35 59 34 16.
Besøk gjerne Alarmsentralens hjemmesider: www.110telemark.no

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann