Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FOREBYGGENDE PERSONELL

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør - Rogaland IKS
Søknadsfrist: 01.05.2011
 

Ledige stillinger i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS:

 

forebyggende personell i

forebyggende avdeling

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å redusere brannskadene i medlemskommunene, og holde disse på et lavt nivå.

 

Dersom du ønsker å være med på denne utfordringen er det nå ledige stillinger som branninspektører ved forebyggende avdeling. Dette vil gi deg muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, å sikre liv og verdier for samfunnet.

 

Til vår forebyggende avdeling og tilsynsseksjonen søker vi:

 

Forebyggende personell i fast stilling.

 

Stillingsomtale:

 

Arbeidsoppgaver:

·        Være med å utarbeide informasjon og motivasjonstilstak innenfor forebyggende brannvern.

·        Gjennomføre undervisning og informasjonstiltak mot publikum.

·        Informasjon og motivasjonstiltak i særskilte brannobjekter.

·        Tilrettelegge og koordinere samarbeid mellom de ulike avdelingene.

·        Branntilsyn i særskilte brannobjekter.

·        Spesialområder etter avtale med seksjonsleder.

·        Annet brann- og sikkerhetsforebyggende arbeid.

·        Juridisk kvalitetssikring.

 

Arbeidet vil, ut fra søkers kompetanse, bestå av forebyggende arbeid rettet mot publikum. Dette vil gi en variert arbeidsdag slik som informasjon, undervisning, koordinering og prosjektdeltakelse. Arbeid i form av å gjennomføre tilsyn og kontrolloppgaver i større og mindre virksomheter kan tillegges. Stillingene vil kunne gi deg gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. Vi ønsker å bidra til din karriereutvikling gjennom vårt interne opplæringsprogram. Noen oppgaver må unntaksvis påregnes utført på kveldstid og helg

 

Kvalifikasjoner:

 

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:

·        utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

·        yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I eller

·        fagutdanning som feiersvenn.

Med annen relevant utdanning/kompetanse på høgskolenivå mener vi:

·        utdanning innen byggrelaterte fag, HMS, samfunnssikkerhet, beredskap, lærerutdanning/pedagogikk, jus, helse og sosial.

 

Ansatte må da påregne utdanning ved Norges brannskole.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 

·        Gode samarbeidsevner.

·        Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.

·        Gode kunnskaper i- og erfaring i bruk av IKT som verktøy.

·        Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt.

·        Evne til å arbeide selvstendig og i team.

·        Evne til nytenking.

·        Engasjement.

 

Ansettelsesvilkår:

 

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. 

·        Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.

·        Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.

·        Arbeidssted for tiden ved avdelingens kontorer på Stavanger- eller Sandnes brannstasjon.

·        For stillingene gjelder at man må ha førerkort for bil, klasse B.

 
Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Ståle Fjellberg, tlf: 51502340 / 48160457 eller seksjonsleder Frode Strøm 51502349 / 90738544.

 

Søknadsfrist 01.05.2011:

 

Søknad og CV, med avskrift av vitnemål og attester, sendes Brannvesenet Sør - Rogaland IKS, Jærveien 107, 4318 Sandnes.

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann