Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNMESTER

Arbeidsgiver: Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 01.05.2011
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby, og Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB) er en sektor i MOVAR IKS. MIB med ca. 90 ansatte har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 71.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MOVAR IKS finnes på www.movar.no.

Det er for tiden ledig 3 stillinger som

BRANNMESTER

i MIBs beredskapsavdeling. To av stillingene medfører arbeid i døgnkontinuerlig turnus med Mosseregionen brannstasjon som tjenestested ved tiltredelse. Den tredje stillingen medfører arbeid i dagtids turnus med Vestby brannstasjon som tjenestested ved tiltredelse. Beredskapsavdelingen ledes av avdelingssjef beredskap, og overbrannmester i beredskapsavdelingen er brannmesterens nærmeste overordnede.

Ved utvelgelse av personell til stillingene vil det bli lagt vekt på den enkelte søkers

·         personlige egnethet

·         skriftlige og muntlige fremstillingsevne

·         kompetanse innen undervisning og bruk av elektroniske hjelpemidler som arbeidsverktøy

·         kompetanse innen planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsoppgaver

·         fokus på egen og andres utvikling og forbedring

·         samlede kompetanse innen fagområdet som skal dekkes i stillingsfunksjonen

·         oppfatning av lojalitet, ledelse, etterrettelighet og egen erfaring som leder

·         evne og vilje til samarbeid og løsning av oppgaver

·         kunnskap om ulike parter den kommunale brann og redningstjenesten samarbeider med

Det må oppgis om søknad gjelder stilling i døgnkontinuerlig turnus, dagtids turnus eller begge.

 

Det er i samråd med ansatte utarbeidet ansettelseskriterier. Disse vil sammen med stillingsinstruks, være gjeldende ved ansettelse.

Stillingene lønnes for øyeblikket slik:

·         Brannmester i døgnkontinuerlig turnus med årlig grunnlønn kr. 400.000,-, og med tillegg for ubekvem arbeidstid med årlig beløp kr. 60.008,-

·         Brannmester i dagtids turnus med årlig grunnlønn kr. 405.000,-.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, med månedlig trekk på 2 % av lønn.

 

Ansatte i MOVAR IKS inngår i tjenester som dekkes av velrenommert bedriftshelsetjeneste i forhold til de ulike stillingenes arbeidsområde. Ansatte gis mulighet til å leie bedriftshytte etter søknad.

 

Søknad med kortfattet CV, sendes pr e-post til mib@brann.movar.no eventuelt pr post til MIB, postboks 716, 1509 Moss. Søknad merket "brannmester", må for å bli vurdert være MIB i hende innen 1. mai 2011.

 

Kvalifiserte søkere vil få tilsendt en kopi av ansettelseskriterier og stillingsinstruks, samt en oppgave som skal presenteres dersom søkeren innkalles til intervju. Dette for å belyse kapasitet og evner i forhold til ledelse av et vaktlag, også utenom hendelser.

 

Spørsmål kan rettes til Avdelingssjef beredskap Rune Larsen tlf 69 24 78 78

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann