Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FEIAR

Arbeidsgiver: Sveio kommune
Søknadsfrist: 20.07.2011
 

Feiar  -  fast stilling, 100 %

 

Sveio kommune har ledig stilling som feiar. Organisatorisk høyrer stillinga til Sveio brann- og redningsvesen, med avdelingsleiar for førebyggjande avdeling som næraste overordna.

I kommunen er det om lag 2000 piper og 2600 eldstader/fyringsanlegg. Feiing blir som hovudregel utført annakvart år og tilsyn kvart fjerde år. Arbeidstida er 37,5 timar pr. veke.

 

Hovudarbeidsoppgåver:

·          Feiing av piper, om lag 1000 pr. år.

·          Tilsyn med eldstader og fyringsanlegg i bustadhus, i snitt om lag 650 pr. år

·          Informasjon og rettleiing til innbyggjarane i kommunen om brannvern og fyring m.m.

 

Kvalifikasjonar:

·          Primært blir det søkt etter personar med minimum sveinebrev i feiarfaget.

·          Interesserte med annan bakgrunn blir likevel sterkt oppmoda om å søkja, men må forplikta seg til å gjennomføra nødvendig opplæring (som blir dekka av arbeidsgjevar).

·          Kjennskap til elektronisk tekstbehandling og bruk av PC som arbeidsverktøy er nødvendig.

·          Førarkort klasse B.

·          God skriftleg og muntleg framstillingsevne vil bli vektlagt saman med evne til å arbeida sjølvstendig og kunna ta initiativ.

·          Det må leggjast fram politiattest før tilsetjing.

 

Me tilbyr:

·          Nødvendig opplæring og vidare utvikling innanfor feiarfaget.

·          Løn etter avtale.

·          Mogeleg deltaking i brann- og redningstenesta i kommunen (eigne krav m.o.t. beredskapen).

 

Kontaktperson:

Brannsjef Bjarne Hetlesæter, tlf. 977 048 25 eller e-post bjarne@sveio.kommune.no

 

Det er ønskjeleg at den som blir tilsett i stillinga kan byrja innan kort tid.

 

Søkjarar til stillinga blir oppmoda om å bruka digitalt søknadsskjema som er å finna på https://e-skjema.no/sveio

 

Alternativt kan skriftleg søknad med kopiar av vitnemål og attestar (som ikkje blir returnerte) sendast Sveio kommune, postboks 40, 5559 Sveio.

 

Søknadsfrist:

Onsdag 20. juli 2011.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann