Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

TEAMLEDER TILSYN – FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 02.11.2012
 

Ålesund brannvesen KF søker ny medarbeider

 

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca. 65 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter ny medarbeider som vil være sammen med oss å arbeide mot dette målet.

 

Er du en person som er positiv, har ”stå på vilje”, er glad i å jobbe med mennesker og som liker utfordringer? Vi søker nå etter ny medarbeider som har disse egenskapene.

 

Teamleder tilsyn – forebyggende avdeling (12/7612)

 

Forebyggende avdeling har nå ledig en 100 % stilling som teamleder tilsyn for snarlig tiltredelse. Vi søker etter en som kan være med på å videreutvikle forebyggende avdeling og Ålesund brannvesen. Som teamleder har du det daglige fagansvar for brannforebyggende tilsyns-, informasjons- og prosjektarbeid. Teamleder rapporterer til avdelingsleder forebyggende. Forebyggende avdeling har 8 stillinger.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar for brannforebyggende tilsyns-, informasjons- og prosjektarbeid.
 • Tilsyn særskilte brannobjekt etter HMS- og brannlovgivningen.
 • Utarbeide rapporter og håndtere saksbehandling.
 • Utføre tilsyn med brannobjekter og virksomheter.
 • Informasjonsarbeid og holdnings skapende arbeid rettet mot risikogrupper.
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS, herunder prosjektrelaterte kampanjer eller satsningsområder.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Tilfredsstille kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften)§7-6. Søkere som mangler ingeniørkompetanse men tilfredsstiller krav etter § 7-6, vil bli vurdert ansatt som inspektør.
 • Bachelor/master innen relevante fag eller annen relevant utdanning/bakgrunn/erfaring vil også bli vurdert.
 • Erfaring fra beredskaps-, forebyggende- og tilsynsarbeid er ønskelig.
 • Må ha førerkort klasse B.
 • Ønskelig med forebyggende kurs ved NBSK.
 • Skikkethet og erfaring vil bli vektlagt.
 • Gode samarbeidsegenskaper, initiativ og evne til å motivere og inspirere i team.
 • At søker har gode datakunnskaper/ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

På bakgrunn av kvalifikasjoner hos søkerne kan det også bli aktuelt at stillingen skal inngå i den overordnede vaktordningen for Ålesund brannvesen (5 delt operativ vaktordning ihht Dimensjoneringsforkriften § 5-6).

 

Ved eventuelt internt opprykk vil det ved samme avdeling bli ledig en stilling som branningeniør/branninspektør. Branningeniør/branninspektør får samme arbeidsoppgaver men uten spesielt fagansvar.

 

På grunn av personalgruppens sammensetning oppfordres kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn til å søke.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsleder forebyggende Johnny Stølen tlf. 70 16 32 24/915 12 225 eller via e-post: johnny.stolen@alesund.kommune.no.

Søknadsfrist: 2. november 2012.

 

Vi ser helst at søknaden sendes elektronisk, se annonse på www.alesund.kommune.no under ”Ledige stillinger”. Du finner også søknadsskjemaet på https://e-skjema.no/alesund/

Ev. papirsøknader sendes Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund.

 

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann