Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FEIAR

Arbeidsgiver: Vest-Telemark Brannvesen
Søknadsfrist: 15.12.2012
 

FEIAR

Interkommunalt brannvernsamarbeid i Vest-Telemark IKS er eit samarbeid for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Selskapets føremål er å samarbeide om brannvesen og utføring av lovpålagde brannførebyggande oppgåver i kommunane. Brannsamarbeidet har kontorstad i Høydalsmo.

Då ein av våre feiarar går over i anna stilling søkjer vi hans etterfylgjar.

Feiaren skal ha utgangspunkt i Høydalsmo, men for tilsette som bur andre stader vil ein prøve å legge til rette for fleksible løysingar.

Arbeidsoppgåvene er feiing av røykkanalar og fyringsanlegg, tilsyn med bustader og førebyggande brannvern. Feiarane jobbar i team og overlappar der det er naudsynt innan brannsamarbeidets arbeidsområde.

KRAV TIL STILLINGA:

·         Fagbrev som feiar/eller anna håndverksfagbrev

·         Sjølvstendig og påliteleg

·         Gode samarbeidsevner

·         God skriftleg og munnleg framstillingsevne og kunnskap innan data

·         Førarkort klasse B

·         God helse og fysikk

Lønn etter avtale. Tilsetjing skjer på dei vilkår og med dei plikter som fylgjer av gjeldande lover, tariffavtaler og reglement. Det er 2% pensjonsinnskot i KLP.

Den som får tilbod om stillinga må framlegge helse og politiattest av nyare dato.

Ein tek atterhald om endringar i stillingas arbeids og ansvarsområde som fylgje av framtidige organisasjonsendringar.

Søknad med CV kan sendast: Vest Telemark Brannvesen v/Tore Metveit, 3891 Høydalsmo.

Eller: tore.metveit@vtbv.no innan15.12.12

Spørsmål om stillinga kan rettast til brannsjef Tore Metveit, 97016957 eller styreleiar Hans Kristian Lehmann, 97053367.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann