Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR)
Søknadsfrist: 15.02.2013
 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR)

 

KBR er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og redningstjenesten i 6 kommuner, med 128 000 innbyggere og et totalareal på 1892 km2. Selskapet har totalt 170 ansatte og hovedkontor i Kristiansand.

 

KBR har ledig stilling som:

 

Leder forebyggende avdeling

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

 

Avdelingsleder har gått over i annen stilling, og for å møte samfunnsutfordringene på det forebyggende området søker vi hans etterfølger. Ønsker du å ta del i disse utfordringene er det ledig stilling som avdelingsleder. Stillingen gir stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber med et meningsfylt hovedmål, et trygt og robust samfunn for alle. Avdelingsleder inngår i brannsjefens ledergruppe, og dermed delaktig i utviklingen av brann og redningsarbeidet i regionen.

 

Stillingsomtale:

 • Avdelingens målsetning er at eiere og brukere av brannobjekter er sikret i tråd med brannvernlovgivningens intensjoner, samt at forhold av betydning for brann og redningsoppgaver er ivaretatt

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Fagansvar innenfor avdelingens arbeidsfelt og utvikling
 • Daglig personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Økonomi og HMS ansvar
 • Delaktig i arbeid på tvers av KBR sine avdelinger
 • Ekstern kurs/øvingsvirksomhet

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker å ansette personell med:

 • Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå
 • Yrkesutdanning i forebyggende brannvern

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Førerkort for bil, klasse B
 • Erfaring fra forebyggende og beredskapsmessig arbeid vil bli vektlagt

Det vil forøvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Personlig skikkethet, motivasjon og godt humør
 • Fremstå som en tydelig leder med evne til å ta beslutninger
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring med bruk av IKT som verktøy
 • Evne til å veilede og motivere sine medarbeidere.
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Strukturert og målrettet

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av de til en hver tid gjeldende lover og avtaler
 • Mulighet for deltagelse i overordnet vakt (krav til bosted, kvalifikasjoner mv).
 • Uniform

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til brannsjef Jan Røilid, tlf: 98244800.

 

Søknadsfrist:

Søknad sendes elektronisk via www.kristiansand.kommune.no/Jobbe-i-Kristiansand/Stilling-for-deg innen 15. februar 2013.

 

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann