Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEIAR BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Bømlo Brannvern
Søknadsfrist: 22.02.2013
 

Avdelingsleiar beredskap - Bømlo Brannvern

Bømlo Brannvern har ledig fast stilling som avdelingsleiar beredskap, stasjoneringsstad Svortland. Tiltreding 2. april 2013.

Arbeidsoppgåver: Stillinga vil ha hovudansvar for drift av deltidsstyrken. Stillinga vil i tillegg bli tillagt førebyggjande oppgåver. Oppgåver som tilfell stillinga:

·         Drift og vedlikehald av køyrety og utstyr

·         Personalarbeid

·         Delta i vaktberedskap

·         HMS arbeid i brannvernet

·         Opplæringsplanar, tilrettelegging og gjennomføring av øvingar

·         Tilsyn og andre førebyggjande oppgåver

·         Sakshandsaming

·         Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga

Stillinga rapporterar til: Brannsjef

Kvalifikasjonar: Søkjar bør ha utdanning ihht forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §§ 7-8 og ha

·         Tilfredstillande helse og god fysikk

·         Førarkort klasse C, samt førarkort for utrykkingskøyrety (kode 160)

·         Bustad som stettar krav om oppmøtetid

·         God munnleg og skrifteleg framstillingsevne

·         Gode datakunnskapar

·         Erfaring frå beredskap og førebyggjande arbeid

·         Søkjar må være villig til å ta eventuell tilleggsutdanning

·         Det vert stilt krav om bruk av eigen bil i tenesta

Personlege eigenskapar:

·         Evne til å arbeide sjølvstendig

·         Godt humør, gode samarbeidseigenskapar, initiativ og evne til å motivere og inspirere

Me tilbyr:

·         Løn etter avtale og gjeldande særavtalar.

·         Utfordrande stilling med sjølvstendig arbeid

·         Mogeligheiter for fagleg utvikling

Andre opplysningar: Kommunen nyttar nynorsk som administrasjonsmål.

Kontaktperson: Bjørn Hroar Sortland, mobil: 91714199

Elektronisk søknad innan: 22.02.2013

http://www.bomlo.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=3382&back=1&MId1=193

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann