Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF, ALTERNATIVT LEIAR AV BEREDSKAPSDELEN

Arbeidsgiver: Kvam herad kommune
Søknadsfrist: 15.11.2004
 

KVAM HERAD

 

Kvam herad ligg på nordsida av Hardangerfjorden, ca 1 times køyring frå Bergen. Kommunen har ca 8400 innbyggjarar og har varierte fritidstilbod og eit mangfaldig kulturliv. Her er også godt skule- og barnehagetilbod. Kommunen ligg strategisk til mellom fjord og fjell med tanke på eit allsidig friluftsliv.

 

Eining for tekniske tenester har ledig stilling som:

 

BRANNSJEF, alternativt LEIAR av

BEREDSKAPDELEN

 

Saknr. 04/1178

 

Brannvernet i Kvam er deltidsbrannvern, med fast dreiande vakt for tettstadene Norheimsund og Øystese (2 stasjonar), og mannskap utan fast vaktordning for Strandebarm (stasjon Oma) .
I tillegg er det samarbeid med industrivernet ved Bjølvefossen i Ålvik.
Samla er det i dag 16 mannskap + 4 aspirantar i den faste vaktordninga, og 10 mannskap + 2 formenn knytt til Oma..
Feiartenesta er organisert gjennom entreprise.
Det er utarbeidd serviceerklæringar for tenestene – jfr. http://www.kvam.no.

Hovedoppgåver:
-Brannsjef vil ha overordna ansvar for branntenestene, som omfattar personal- og økonomiansvar.
Motivasjons og informasjonsarbeid. Sakshandsaming innanfor stillinga sitt arbeidsområdet.
Brannsjefen vil også ha direkte fagansvar for beredskapsavdelinga.
Deltaking i overbefalsvakt, kvar 4. veke.
-Alternativt kan det vurderast å tilsetja leiar av beredskap/innsats, - brannsjefansvar vil då bli plassert annan stad i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:
Som brannsjef blir kravt utdanning jmf. forskrift om organisering og dim. av brannvesen §7-11
Blir det tilsett leiar av beredskapsavdeling gjeld krava i §7-8.
God praksis innan fagområda, med særleg vekt på beredskap/innsats er ynskjeleg.
Kompetansebevis for utrykningskøyring/fortrinnsvis førarkort kl.C.
Søkjarar som ikkje tilfredsstiller alle krav til utdanning vil og bli vurdert, og må då vera villig til å ta nødvendig tilleggsutdanning.
(Du som har god erfaring frå brannvernarbeid generelt og innsats/beredskapsarbeid spesielt blir oppmoda om å søkja, sjølv om det manglar litt på den formelle kompetansen!)

Det er føresetnad at den som blir tilsett bur i kommunen, overgangsordningar kan drøftast.

Lønn etter avtale. Vaktgodtgjersle og andre tillegg i samsvar med gjeldande tariffavtale og lokal særavtale.

Nærmare informasjon om stillinga:
Teknisk sjef Per Øyvind Tveiten (56 55 31 61 /908 44 662) eller kst.brannsjef Arthur Strømme (56 55 31 93 / 957 21 206)

Søknadsfrist: innan 15. november 2004.

Skriftleg søknad med saksnummer, oversikt over utdanning og praksis (CV), telefonnummer, eventuell E-postadresse og kopi av rettkjende vitnemål og attestar vert å senda til:
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund


Last ned søknadsskjema i pdf-format

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann