Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ALARMSENTRALOPERATØR

Arbeidsgiver: Alarmsentralen 110 Telemark
Søknadsfrist: 16.06.2013
 

Alarmsentralen 110 Telemark betjener mottak av meldinger om brann og ulykke fra befolkningen i Telemark Fylke over nødnummer 110, og sørger for at tilstrekkelig innsatsstyrke alarmeres. Dekningsområdet er på 15 299 km² og har ca. 167 000 innbyggere.  Alarmsentralen utalarmerer 9 brannvesen fordelt på 21 brannstasjoner.

110-Telemark er et interkommunalt samarbeid i henhold til Kommunelovens § 27 med Skien kommune som vertskommune fra 1. januar 2004. Som vertskommune har Skien ansvaret som arbeidsgiver. Alarmsentralen har totalt 15 ansatte. 12 operatører sikrer kontinuerlig 2-manns betjening.

 

Det er ledig fast 100 % stilling som alarmsentraloperatør med 6-skifts ordning.

 

Ved interne søkere vil det bli vurdert å ansette i en 3 årig engasjementstilling. Interne søkere må da avklare permisjon fra arbeidsgiver.

 

Stillingsbeskrivelse

 

Ansvarsområde:

·      Betjene nødnummer 110 og utalarmering av tilstrekkelig innsatsstyrke.

·      Sørge for den nødvendige løpende kontakt med ansvarshavende ved alle typer aksjoner, innsatser, hjelpetjenester o.l.

·      Ta imot og formidle alle inngående alarmer og henvendelser til rette vedkommende i henhold til gitte instrukser og etter beste faglige skjønn.

·      Være oppdatert og kontrollere i henhold til rutiner alt utstyr, programmer, planer mm. som tilligger alarmsentralen.

 

Hovedarbeidsområde:

·      Betjene og rettlede publikum ved alle typer henvendelser

·      Betjene alle brannvesen i dekningsområdet

·      Samarbeide med andre nødalarmeringssentraler i dekningsområdet

·      Betjene alle inngående alarmer og følge disse opp.

 

Rapporterer til:

            Daglig leder av alarmsentralen, og i dennes fravær «Overbrannmester - alarmsentral».

 

Stedfortreder for:

            Ingen

 

Stillingens stedfortreder:

            Den andre alarmsentraloperatøren.

 

Stillingen

Stillingen krever gode evner til kundebehandling og service, gode evner og interesse for håndtering av «stressende» situasjoner og IKT.

  

Kvalifikasjonskrav

Fortrinnsvis utdanning som ”operatør på nødalarmeringsentral” i henhold til kvalifikasjoner i henhold til «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» § 7-5 , hvilket vil si:

Yrkesutdanning som brannkonstabel

Befalsutdanning ved Norges brannskole beredskapsutdanning trinn I

Yrkesutdanning som operatør ved nødalarmeringssentral.

 

Stillingen krever grunnleggende kunnskaper og forståelse innen IKT, samt bilsertifikat kl. B.

Søkere med erfaring/bakgrunn fra annen nødetats nødalarmeringssentral vil kunne bli vurdert.

Betingelser

Stillingen innebærer normalt helkontinuerlig skift med gjennomsnitt 33,6 t/uke arbeidstid i 6-skiftordning, hvor skiftplanen avgjøres etter drøftinger i henhold til ordinære regler.
Lønn 393.000,- pluss skift og ulempetillegg. Pensjonsbetingelser: Iht. regler for Skien kommunale pensjonskasse.

 

Stillingen er ledig med tiltredelse august/september 2013.

Søknadsfrist:16. juni. 2013.

 

Søknader skal minst inneholde:

¨      utfylt søknadsskjema, se www.skien.kommune.no, klikk på Ledige stillinger

¨      orginaler vitnemål/attester medbringes på evt. intervju

¨      (andre dokumenter vil intervjuutvalget be om dersom det finner det formålstjenlig)

 

Nærmere opplysninger fås ved henv. til overbrannmester Ann Kristin Knutsen, 468 93 550.
Besøk gjerne Alarmsentralens hjemmesider:
www.110telemark.no

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann