Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 14.06.2013
 

Ledige stillinger i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

Branninspektør

i avdeling for brannforebyggende

 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene.

Selskapet eies av følgende 9 kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg. Rennesøy, Kvitsøy, Klepp, Time og Gjesdal. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.brannsr.no

 

Avdeling for brannforebyggende har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å redusere brannskadene i medlemskommunene, og holde disse på et lavt nivå. Avdelingen oppnår dette med et tverrfaglig arbeid i seksjonene tilsyn, feiervesen og øvelse & opplæring.

 

Dersom du ønsker å være med på denne utfordringen er det nå ledig stilling som branninspektør i tilsynsseksjonen. En jobb her vil gi deg muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, å sikre liv og verdier for samfunnet.

 

Stillingsomtale:

 

Arbeidsoppgaver

-                      Branntilsyn i særskilte brannobjekter

-                      Informasjon og motivasjonstiltak særskilte brannobjekter

-                      Spesialområde etter avtale med seksjonsleder

-                      Annet brann- og sikkerhetsforebyggende arbeid

Arbeidet består blant annet av å gjennomføre tilsyn og kontrolloppgaver i større og mindre virksomheter. Denne oppgaven vil kunne gi deg gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. Vi ønsker å bidra til din karriereutvikling gjennom vårt interne opplæringsprogram, og praktisk arbeid med tilsyn og kontrolloppgaver.

Våre tilsyn og kontrolloppgaver er lagt opp til at vi skal være systemrettet, objektiv, motivering- og orienteringsrettet. De fleste av våre tilsyn har som hovedmål å påse at eiere og brukere av særskilte brannobjekter er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser, og at forhold som har betydning for redningsoppgaver og slokking av branner er ivaretatt.

 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunenes innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde
 • Noen oppgaver må unntaksvis påregnes utført på kveldstid og helg

Kvalifikasjoner

 

Grunnleggende kompetansekrav til stillingen fremkommer av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 7-6. Med bakgrunn i kompetansekravet går vi bredt ut og søker dere med:

§  Brannteknisk utdanning på høgskole nivå. Nyutdannede oppfordres til å søke
§  Bachelor grad innen relevante fagretninger slik som bygg relaterte fag, elektro, HMS, samfunnssikkerhet, verne/sykepleie o.l
§  Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen
§  Fagutdanning som feiersvenn
§  Relevant yrkeserfaring / kompetanse kan kompensere for ovennevnte krav.

Den eller de som ansettes må påregne forebyggende utdanning ved Norges brannskole.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring i bruk av IKT som verktøy
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til nytenking
 • Engasjement

 Ansettelsesvilkår

 

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

 

 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.
 • Arbeidssted for tiden ved avdelingens kontorer på Stavanger- eller Sandnes brannstasjon.
 • Førerkort for bil, klasse B.
 • Søkeren må kunne fremlegge politiattest.

Spørsmål

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Frode Strøm 51502349 / 90738544.

 

Søknadsfrist:

 

Søknad med avskrift av vitnemål og attester sendes Brannvesenet Sør - Rogaland,

Jærveien 107, 4318 Sandnes innen 14. juni 2013.

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann