Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Øvre Romerike brann og redning IKS
Søknadsfrist: 20.06.2013
 
ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS 
 
L E D I G E   S T I L L I N G E R   S O M
B R A N N I N G E N I Ø R
DET ER LEDIG HELE FASTE STILLINGER SOM BRANNINGENIØR
 
Øvre Romerike brann og redning IKS er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal

ANSVARSOMRÅDER
•          Brannforebygging: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal, gjennom tilsyn og informasjonsvirksomhet, bidra til å redusere risiko for brann og ulykker i eierkommunene.
•          Samhandling med eierkommunene: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bistå kommunene i oppgaver knyttet til arealplanlegging og byggesaksbehandling.
•          Internt samarbeid: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra til at selskapet drives på en effektiv og forsvarlig måte.
•          Publikumskontakt: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra til at selskapet har god kontakt med publikum et godt omdømme i alle eierkommunene.
•          Ekstern kursvirksomhet: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal tilby kurs og øvelser på markedsmessige betingelser.
•          Økonomistyring: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra til at avdelingen driftes innen vedtatt økonomisk ramme.
•          Intern rapportering: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra i utarbeidelse av rapporter slik selskapet har bestemt.
•          Ekstern rapportering: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra i utarbeidelse av rapporter til eierkommunene og overordnet myndighet slik selskapet har bestemt.
•          Utvikle felles bedriftskultur: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra i forvaltningen av selskapets verdigrunnlag og bedriftskultur.
•          Utvikling av selskapet: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal se muligheter for forbedring og effektivisering av tjenesten.
•          Rapportering: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling rapporterer til avdelingssjefen.

FAGOPPGAVER OG FAGANSVAR
•     Gjennomføre tilsyn med tilhørende saksbehandling
•     Saksbehandling knyttet til farlig stoff
•     Bistå ved øvelser (teoretisk og praktisk)
•     Veilednings- og informasjonsarbeid
•     Bistå ved utarbeidelse av objektsyn og innsatsplaner
•     Andre oppgaver tilpasset kompetanse/kvalifikasjoner og interesse.  
 
KVALIFIKASJONER
o    Utdanning som branningeniør evt. HMS-ingeniør
o    Må oppfylle kravene til uttømmende politiattest.
o    Må ha førerkort i klasse B samt kunne disponere privat bil i tjenesten.
 
UTFYLLENDE INFORMASJON
-    Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingene
-    Øvre Romerike brann og redning IKS vil ha sitt hovedkontor i Ullensaker kommune.
-    Lønn og annen godtgjørelse etter avtale. 
-    For ytterligere informasjon kan avdelingssjef Ivar Husås kontaktes på telefon 
971 14034 eller på e-post ivar.husas@orbrann.no eller nestleder forebyggende Erland Bjørk på  telefon 918 74 511 eller e-post erland.bjork@orbrann.no
 
-    Søknad med vedlegg sendes til Øvre Romerike brann og redning IKS på e-postadresse:  postmottak@orbrann.no eller post:
Øvre Romerike brann og redning IKS, Industrivegen 28, 2069 Jessheim 
 
-    Merk søknaden «Branningeniør».
-    Søknadsfrist: 20.6.2013.
 
Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søker bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forspurt om dette.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann