Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FEIERSVENN OG BRANNINSPEKTØR/ -INGENIØR

Arbeidsgiver: MOVAR IKS
Søknadsfrist: 28.02.2014
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med over 70.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside http://www.brann.movar.no/.

MIB forebyggende avdeling har behov for flere ansatte og det er ledige 100% stillinger som:

· Feiersvenn – to stillinger

· Branninspektør/ -ingeniør – to stillinger

Arbeidsoppgaver feiersvenn:

· Daglig utførelse av tjeneste knyttet til brannforebygging og vurdering av risikoreduserende tiltak gjennom feiing av og tilsyn med skorsteiner og ildsteder

· Gjennomføre informasjon- og motivasjonsvirksomhet overfor innbyggere og lokalsamfunn for øvrig

Arbeidsoppgaver branninspektør/ -ingeniør:

· Daglig utførelse av tjeneste knyttet til brannforebygging og vurdering av risikoreduserende tiltak gjennom tilsyn i særskilte brannobjekter

· Gjennomføre kurs-, øvelser og undervisning samt annen informasjon- og motivasjonsvirksomhet overfor innbyggere og lokalsamfunn for øvrig

Felles for stillingene:

· Gjennomføring av arbeidsoppgaver foretas med bakgrunn i både felles og selvstendig planlegging- under forutsetning av at gitte rammer og bestemmelser følges.

· Ved ansettelse legges det vekt på søkere som oppfyller kvalifikasjonskrav som feiersvenn etter § 7-4 i dimensjoneringsforskriften eller som branninspektør etter § 7-6 i dimensjoneringsforskriften. Det er også viktig at den som ansettes har en personlig egnethet som passer inn i vår organisasjon og i stillingen for øvrig.

· Mulighet til å gjennomføre enkelte beredskapsoppgaver hvis behovet er tilstede.

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekkes av lønn).

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til konstituert avdelingssjef forebyggende avdeling Hanne Berland på telefon 69 24 78 50/69 24 78 58 på hverdager mellom 08:00 og 15:00, eller ved å sende e-post til mib@brann.movar.no.

Skriftlig søknad med tilhørende CV sendes til Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen, Postboks 716, 1509 Moss eller til e-postadressen mib@brann.movar.no. Frist for å levere søknad er 28.02.2014. Oppgi hvilken stilling du søker.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann