Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNKONSTABEL DAGTURNUS OG DELTID

Arbeidsgiver: Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB)
Søknadsfrist: 05.05.2014
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby og Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB), er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 74.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside http://www.brann.movar.no/

I vår beredskapsavdeling har vi for tiden ledig stilling som:

·       Brannkonstabel Dagturnus

Brannkonstabelen skal utføre tjeneste knyttet til spesielle oppgaver i MIBs beredskapsavdeling i avtalt vaktturnus. Dette medfører deltakelse som en av 8 mannskaper i dagturnusstyrken. Brannkonstabelen må i noen grad påregne ekstratjeneste/overtid i beredskapsstyrken ved særskilt oppstått behov, herunder fravær grunnet ferie, sykdom og kurs mv.

Stillingene hører organisatorisk til i beredskapsavdelingen med brannmester som nærmeste overordnet. Ved tjeneste i beredskapsstyrken, avgjør den ansattes funksjon i styrken hvem som er den ansattes nærmeste overordnede. Arbeidsoppgaver/-område vil fremgå av stillingsbeskrivelse.

Dagturnusstillinger kan kombineres med deltakelse i MIBs deltidsstyrke med dreiende hjemmevakt dersom øvrige krav tilfredsstilles, og behov for mannskap til denne tjenesten er tilstede.

·       Brannkonstabel Deltid

Det er ledig stilling i dreiende deltidsturnus som brannkonstabel tilknyttet brannstasjonen i Vestby. Dreiende deltidsturnus medfører ukelange vaktperioder i gjennomsnitt hver 4. uke med vaktbytte mandag kl. 17.00. Det er ikke vaktplikt mellom 07.00-17.00 på hverdager, kun kveld natt og helg/helgedag. Beredskapsvakt vil normalt som følge av dette, berøre arbeidsforhold hos annen hovedarbeidsgiver i beskjeden eller ingen grad.

Felles krav til begge stillinger:

Absolutte minimumskrav for å bli vurdert som aktuell søker til stillingen er (jf. MIBs ansettelseskriterier av 25.01.13)

 • Oppfylle kvalifikasjonskrav som brannkonstabel ihht dimensjoneringsforskriften §7-3
  • Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel – som innebærer inntil to års systematisk internopplæring i brannvesen og Norges Brannskoles grunnkurs for brannkonstabel. Annen tilsvarende kompetanse må bekreftes og godkjennes av NBSK eller DSB.NB!Denne godkjenningen/bekreftelsen må ligge ved søknaden.
 • Ha førerkort minst klasse C og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)
  • Førerkort minst klasse C kreves for kjøring av MIB`s større utrykningskjøretøy
  • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy gir rett til å føre utrykningskjøretøy under utrykning og kreves av personell med funksjon som sjåfør i MIB.
 • Tilfredsstille MIBs fysiske og psykiske krav
  • Krever tilfredsstillende gjennomføring av kondisjonstest, vanntest, arbeidstest, høydetest, klaustrofobitest og Arbeidstilsynets belastningstest for røyk- og kjemikaliedykkere.
 • Ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Kunne forstå, samt gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig ved bruk av norsk språk.
 • Være personlig skikket/egnet for stillingen
  • Bli vurdert som skikket/egnet av MIB gjennom ansettelsesprosessen i MIB.
 • Fremlegge politiattest samt helseattest før tiltredelse.
  • Attestene skal innhentes av søkeren og fremvises for MIB dersom tilbud om stilling gis.

Stillingene lønnes i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale, sentrale særavtaler og lokale avtaler. Det er pliktig medlemskap i pensjonskasse. MOVAR IKS er tilknyttet egen bedriftshelsetjeneste.Ansatte gis mulighet til å leie bedriftshytte etter søknad.

Evt. annen informasjon kan fås ved henvendelse til oss på telefon 69 24 78 50 (hverdager 08:00-15:00) eller på e-post til mib@brann.movar.no

Søknad med kortfattet CV sendes pr. epost: mib@brann.movar.no eventuelt pr. post til

MIB, Postboks 716, 1509 Moss. Vennligst opplys om hvilken stilling du søker på.

Frist for å levere søknad er 05.05.2014
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann