Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune
Søknadsfrist: 17.08.2014
 

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Brannsjef

2. gangs utlysning

Vi søker en engasjert og dyktig medarbeider i stillingen som brannsjef.

Brannvesenet er et kasernert brannvesen, for tiden med 12 kasernerte og 4 deltidsmannskaper med hjemmevakt i dreiende turnus. I 2014 endres beredskapsorganiseringen til 8 kasernerte og 8 deltidsansatte med hjemmevakt. Forebyggende avdeling består av leder (varabrannsjef) og 2 feier/tilsynsstillinger.Hovedbrannstasjonen ligger i Kirkenes. I tillegg er et branndepot i Bugøynes samt 2 skogbranndepot i Pasvikdalen. Antall §13 bygg i kommunen er 82. Antall utrykninger totalt i 2012 var 148. Brannvesenet utfører også en del tilleggstjenester for andre kommunale enheter. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Brannsjefen har det overordnede ansvar for brannvesenet arbeidsoppgaver som også omfatter økonomi- og personalansvar.
 • Saksbehandling innenfor stillingens ansvarsområder.
 • Overordnet ansvar for tilsyn/feietjenesten.
 • Ansvar for materiell, opplæring og øvelser for mannskapene
 • Deltagelse i overbefalsvakt hver 4. uke.
 • Sørge for faglig utvikling av brann- og redningstjenesten.
 • Drive motivasjons- og informasjonsarbeid intern og eksternt.
 • Brannsjefen er leder av beredskapsavdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Kvalifikasjonskrav jfr ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ”§7-11.
 • Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til utdanning må være villig til å gjennomgå nødvendig tilleggsutdanning. 

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema (http://www.sor-varanger.kommune.no/ledige-stillinger.17881.no.html​ ). For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. 

Vi tilbyr

 • Flyttegodtgjøring etter avtale.
 • Lønn etter avtale,Vaktgodtgjørelse og eventuelle andre tillegg i hht gjeldende tariffavtaler. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontaktperson:

Enhetsleder Ivar William Kaski, E-post: Ivar.Kaski@sor-varanger.kommune.no - mobil 908 87 094 / tlf. 78 97 7  521​

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann