Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSSJEF BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Øvre Romerike brann og redning IKS
Søknadsfrist: 10.10.2014
 

AVDELINGSSJEF BEREDSKAP

100% fast stilling

ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS

Øvre Romerike brann og redning IKS er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

De 6 kommunene på Øvre Romerike utgjør en helhetlig brannvernregion med et areal på 2.056 km2 og ca. 97.000 innbyggere. Regionen er i sterk utvikling knyttet til befolkningsvekst, trafikkvekst og næringsetableringer.

Selskapets hovedkontor er lokalisert på Jessheim i Ullensaker kommune. Beredskapsavdelingen består av 3 seksjoner. Beredskapsstyrken har 6 brannstasjoner med i alt 104 i heltid- og deltidsstillinger.

Ansvarsområde
 • Budsjett, - resultat og personalansvar.
 • Faglig ansvar og ledelse for opplæring av mannskapet.
 • Lede virksomheten i samsvar med gjeldende HMS-krav.
 • Utøve effektiv ledelse og videreutvikle en optimal og positiv organisasjon.
 • Bidra i ØRU-kommunenes innkjøpssamarbeid
 • Avdelingssjefen rapporterer til brannsjefen og inngår i brannsjefens ledergruppe.
 • Avdelingssjefen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder av brannsjefen.
 
Fagoppgaver og fagansvar
 • Sikre at avdelingen er organisert, bemannet og kvalifisert slik at den ivaretar gjeldende lovkrav og selskapets mål.
 • Sikre at avdelingens utstyr og beredskapsmateriell til enhver tid er i operativ stand.
 • Det faglige ansvar for at eierkommunenes beredskap til enhver tid er i samsvar med dokumentasjon av brannvesenet.
 • Utarbeide beredskapsplaner og innsatsplaner.
 • Dokumentere at avdelingen er forsvarlig drevet i samsvar med gjeldende forskrifter og mål for selskapet.
 • Inngå i overordnet vakt.
 • En av avdelingssjefene vil være brannsjefens stedfortreder.
 
Kvalifikasjoner
 • Universitet- eller høyskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.
 • Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • God erfaring innen ledelse med personalansvar
 • Erfaring fra  beredskapsarbeid  eller opplæringsvirksomhet er ønskelig
 • Samfunnsorientert og evne å se forbedring og effektivisering av tjeneste
 • Gode IKT ferdigheter
 
Personlige egenskaper
 • Resultatorientert med evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Tydelig lederskap ved å motivere og dyktiggjøre egne ansatte
 • Initiativrik, involverende og motiverende
 • Operativ forståelse og handlekraft.
 • Effektiv kommunikasjon ved klar og overbevisende muntlig og skriftlig form
 • Kvalitet- og produktivitet- fokus i alle ledd

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr
 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.
 • Mulighet til å bidra i ØRB sitt totale verdiskapende arbeid
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
Utfyllende informasjon
 • Avdelingssjef beredskap må oppfylle kravene til uttømmende politiattest og helsekrav til utrykningskompetansebevis.
 • Førerkort klasse B
 • Tilfredsstillende helseattest
 • Må kunne disponere privat bil i tjenesten
 • Søkere med kvalifikasjoner som utrykningsleder med minimum befalsutdanning trinn II kan også søke stillingen
 • Aktuelle søkere som ikke oppfyller kravene til beredskapsutdanning må påregne å gjennomføre denne etter ansettelse
 • Virksomheten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.         
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

For ytterligere informasjon kan brannsjef John Arne Karlsen kontaktes på telefon 957 21 380 eller e-post john.arne.karlsen@orbrann.no

Søknad med vedlegg sendes til Øvre Romerike brann og redning IKS på epostadresse:

postmottak@orbrann.no eller

Øvre Romerike brann og redning IKS
Industrivegen 28
2069 Jessheim

Merk søknaden «Avdelingssjef beredskap». Søknadsfrist: 10.10.14

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann