Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSSJEF FOR FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen
Søknadsfrist: 10.05.2015
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca 76.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MOVAR IKS og MIB finnes på vår hjemmeside www.movar.no.

 

Til å lede arbeidet med å forbedre og videreutvikle det brannforebyggende arbeidet i regionen søker vi

AVDELINGSSJEF FOR FOREBYGGENDE AVDELING

Viktige arbeidsoppgaver for avdelingssjefen vil være:

  • Inngå i MIBs lederteam med medansvar for den totale driften av MIB samt videreutvikling av denne sektoren av MOVAR IKS
  • Ledelse, drift og videreutvikling av forebyggende avdeling
  • HMS-arbeid i MIB generelt og i forebyggende avdeling spesielt
  • Målstyring og rapportering for virksomheten i forebyggende avdeling
  • Planlegging og gjennomføring av kompetanseutvikling i forebyggende avdeling

Den som ansettes må ha dokumenterbar ledererfaring, gjerne fra tilsvarende type virksomhet. Foretrukket bakgrunn er relevant utdanning på høyskolenivå i tillegg til yrkesutdanning i forebyggende brannvern. Annen bakgrunn vil også kunne bli vurdert. Yrkesutdanningen kan om nødvendig gjennomføres etter ansettelse.

 

Fullstendige kompetansekrav fremkommer i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-9.

 

Vi vil legge vekt på vår opplevelse av søkerens personlige egnethet for stillingen, og ha særlig fokus på evne og vilje til å delegere oppgaver, involvere kolleger/medarbeidere og planlegge for oppnåelse av egne mål og virksomhetens felles målsetninger.

 

For eventuell deltakelse i beredskapsstyrkens overordnede vakt, må avdelingssjef for forebyggende avdeling tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav for funksjonen. Manglende kompetanse kan etter avtale gjennomføres etter ansettelse.

 

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til brannsjef Jack Hatlen, telefon 69 24 78 53 eller mobil 95 19 95 55.

 

Søknad med CV sendes pr. e-post til mib@brann.movar.no eller pr. post til MIB, Postboks 716, 1509 Moss. Søknadsfrist 10. mai 2015.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann