Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Fosen Brann og Redningstjeneste IKS (FBRT)
Søknadsfrist: 26.05.2015
 

LEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Fosen Brann og Redningstjeneste IKS (FBRT)

Søknadsfrist: 26. mai 2015

LEDER BEREDSKAP

100 % fast stilling

FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS

FBRT er et interkommunalt selskap eid av kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan og ivaretar alle oppgaver kommunene er pålagt i «Lov om Beredskap mot brann og ulykker mm». De 4 kommunene utgjør til sammen en brannvernregion med et areal på 1785 km2 og med ca 14 000 innbyggere. Regionen kjennetegnes av vekst innenfor oppdrettsnæring og en betydelig økning i  aktivitet grunnet oppbygging og etablering av landets eneste kampflybase på Ørland.

Selskapets hovedkontor er lokalisert på Brekstad i Ørland kommune og vi har 6 heltidsstillinger og ca 60 deltidsansatte. Beredskap er organisert med brannstasjoner i kommunesentrene hvor det er ansatt deltidsmannskap med utrykningsplikt. I tillegg til lovpålagte oppgaver utfører FBRT andre tjenester for eierkommunene, f.eks ledelse av Ørland lufthavn og administrering av mannskaper ved Statens oljeverndepot. FBRT utfører også feietjenesten i samtlige kommuner.

Nåværende beredskapsleder avslutter sitt arbeidsforhold i FBRT ved utgangen av året og vi søker etter ny leder. Det er ønskelig med tiltredelse sept/okt  for å få overlapping med dagens leder som slutter i stillingen 1. november 2015. Tiltredelse forutsettes avtalt med kandidat til stillingen. 

Ansvarsområde

 • Stående beredskap iht gjeldende Brannordning for selskapet

 • Vedlikehold av utstyr knyttet til beredskap.

 • Budsjettstyring

 • Faglig ansvar og ledelse av opplæring for egne mannskaper

 • Helse, Miljø og Sikkerhet for egne ansatte

 • Deltagelse i overordnet vakt

Fagoppgaver og fagansvar

 • Organisering, bemanning og kvalitetsmessig slik at FBRT ivaretar gjeldende krav nedfelt i Selskapsavtalen for FBRT.

 • Sikre at utstyr og materiell til enhver tid er operativt.

 • Utarbeidelse av beredskapsplaner og innsatsplaner

 • Utarbeidelse av virksomhetsplaner

 • Utarbeidelse av øvingsplaner for mannskapene

 • Ansvar for gjennomføring av øvelser og delta i disse ved behov.

 • Dokumentere at beredskap er i samsvar med gjeldene krav i lov, forskrifter og selskapets brannordning

 • Delta i overordnet vakt

 • Utøve brannsjefens myndighet ved dennes fravær.

 • Brannsjefens stedfortreder knyttet til oppgaver ifm beredskap.

 • Utarbeidelse av vaktturnus

 • Attestering for utbetaling av lønn til mannskaper

 • Vedlikehold og fornying av rutinebeskrivelser for innsats ved alle hendelser.

 • Rapportering til brannsjef og DSB

 • Erfaringsoverføring fra/til brannforebyggende avdeling.

   

Krav til Kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdanning som kan danne basis for videre utdanning innenfor fagområdet eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.

 • Kompetanse iht Dimensjoneringsforskriftens § 7-8, eller tilfredsstille krav til opptak ved Norges Brannskole for slik utdanning.

 • Ledelse med personalansvar

 • Pedagogisk utdanning og/eller god erfaring fra undervisning.

 • God skriftlig og muntlig fremstilling.

 • Gode IT- ferdigheter og erfaring fra bruk av administrativ og faglig programvare.

 • Førerkort minimum kl B.

 • Søkere må kunne fremlegge UPA (uttømmende politiattest) før ansettelse.

   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Spesialkompetanse innenfor akutt forurensning, kjemikaliehåndtering  etc

 • Interesse for og forståelse for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

 • Førerkort med utrykningskompetanse 160 kl og klasse C er ønskelig.

 • Aktuelle søkere som ikke innehar nødvendig kompetanse må påregne å gjennomføre kurs/utdanning etter ansettelse.

 • Erfaring fra kommunalt brannvesen.

   

Personlige egenskaper (blir tillagt vekt ved ansettelse)

 • Resultatorientert med evne til strategisk og helthetlig tenkning

 • Utøve tydelig lederskap ved å motivere og dyktiggjøre medarbeidere.

 • Initiativrik, innovativ og motiverende

 • Operativ forståelse og handlekraft

 • Effektiv kommunikasjon med andre nødetater og egne ansatte

 • Kvalitet og produktivitet i alle ledd.

 • Interesse og mulighet for intern og ekstern opplæring innen faget

 • Fysisk skikket for stillingen. Legeattest og fysisk test skal godkjennes/bestås innenfor prøvetida.

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere

 • Lønn etter avtale basert på gjeldende tariffavtaler

 • Kommunale pensjons og forsikringsvilkår med særalders pensjonsordning.

 • Tiltredelse i stillingen medio september 2015. 

For ytterligere informasjon kan Brannsjef Johan Uthus kontaktes på telefon 91103189 eller epost johan.uthus@fbrt.no

Søknaden fylles ut og sendes elektronisk via Ørland kommunes hjemmeside under ledige stillinger innen 26. mai 2015. http://orland.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1384

 
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann