Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VARABRANNSJEF/BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Svalbard Samfunnsdrift AS (SSD)
Søknadsfrist: 08.07.2005
 

Svalbard Samfunnsdrift AS (SSD) er et aksjeselskap eid av det folkevalgte organet Longyearbyen lokalstyre. Selskapet har ansvar for mesteparten av den offentlige tjenesteproduksjonen i Longyearbyen, og har for tiden en bemanning tilsvarende ca. 75 årsverk.

Longyearbyen har ca. 1600 innbyggere og er et samfunn i kontinuerlig utvikling. Svalbard preges av mangfold bestående av kullgruvedrift, reiseliv, utdanning, forskning, forvaltning, handel og service.

Det stilles stadig nye krav til virksomheten, og selskapet legger derfor vekt på omstillings- og tilpasningsevne i samhandling med brukerne, lokalstyret og øvrige aktører på Svalbard.

Svalbard Samfunnsdrift AS har ledig stilling som

Varabrannsjef/branningeniør

Brann- og beredskapsseksjonen i SSD har som oppgave å beskytte og redde liv, eiendom og miljø. I tillegg utføres ambulansetjeneste på vegne av Longyearbyen sykehus. Brannvesenet har i alt 24 ansatte i hel og deltidsstillinger. Utrykningstjenesten er organisert i en vaktberedskap bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. Brannvesenet er sentralt lokalisert i romslige og hensiktsmessige lokaler, og har godt og moderne utstyr. Vi ønsker tiltredelse snarest mulig.

Viktigste ansvarsområder vil være:

 • ledelse av brannvesenets tjenester innenfor brannforebygging og beredskap
 • vedlikehold og tilsyn av brannmateriell
 • gjennomføring av øvelser og opplæring
 • drift av 110-sentral
 • generell saksbehandling innenfor brannvesenets arbeidsområde
 • budsjettarbeid

Varabrannsjefen er tillagt overbefalsvakt.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker en pålitelig og ansvarsbevisst medarbeider som evner å arbeide selvstendig med sikkerhet i fokus. Faglig bakgrunn bør være ingeniørhøgskole, branningeniørutdanning eller annen brannfaglig utdanning. Den som ansettes må fylle kvalifikasjonskravene i dimensjoneringsforskriftenes § 7-9. Stillingen innebærer stor grad av personellbehandling og kontakt mot kunder og Longyearbyens befolkning, personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • en selvstendig og spennende jobb i et utfordrende miljø
 • lønn etter avtale
 • dekning av reise- og flytteutgifter
 • rimelig passende bolig
 • pensjons- og forsikringsordning

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef Ann Pedersen, tlf. 482 21 517 eller varabrannsjef Charles Jakobsen, tlf. 79 02 23 12 / 482 76 205. Kortfattet søknad med CV bes sendt snarest og senest innen 8.7.2005 til:

Svalbard Samfunnsdrift AS
Personal- og organisasjonsseksjonen
Boks 475
9171 Longyearbyen

Søknad kan evt. sendes elektronisk til firmapost@ssd.no

Se også våre hjemmesider: www.ssd.no

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann