Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNMESTER/OVERBRANNMESTER

Arbeidsgiver: Sogn brann og redning IKS
Søknadsfrist: 15.12.2017
 

Brannmester/Overbrannmester

 

Vår brannmester slutter for å tiltre ny stilling utenfor virksomheten, og vi har behov for en ny medarbeider i denne stillingen/funksjonen.

 

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder beredskap. Arbeidsområdene vil være knyttet til daglig drift av beredskapsavdelingen, og som eksempel på noen av oppgavene kan nevnes (det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen):

 

·        påse at beredskapsstyrken til enhver tid er tilstrekkelig bemannet, godkjenne bytte av vakt, innkalle personell til overtid eller ekstravakt, utarbeide årlige vakt-, turnus- og ferielister mv. blant annet ved bruk av elektronisk planleggings- og tidsregistrerings-program

·        utarbeide årlige overordnede øvingsplaner for beredskapsstyrken og følge opp utarbeidelse og gjennomføring av øvelser i vaktlag og grupper av beredskapsstyrken

·        Utarbeide årlige testgrunnlag for ansatte i beredskapsstyrken samt påse at tester gjennomføres etter oppsatt plan, herunder å sørge for at nødvendige tiltak iverksettes for lukking av kompetanseavvik som avdekkes

·        oppfølging av elektroniske systemer og programmer benyttet av beredskapsavdelingen, herunder avvikshåndtering og Vision boss, BRIS.

·        Veiledning av medarbeidere i systemer og løsninger hvor brannmester/overbrannmester har kompetanse.

·        Utarbeide objekt og innsatsplaner i samarbeid med forebyggende avd.

·        Være utrykningsleder på vaktlag ved Sogndal stasjon

·        Bidra til erfaringslæring etter hendelser og øvelser

·        Være instruktør på interne og eksterne kurs

·        Daglig ansvar for oppfølging av stasjonene, biler og materiell

·        Være pådriver og selv delta aktivt i brannvesenets forebyggende arbeid

·        Etterleve og sørge for at mannskapene har kunnskap om interne instrukser og prosedyrer.

·        Avhengig av kvalifikasjoner mv vil det kunne være muligheter for på sikt å gå inn i rollen som overordna vakt og NK beredskap

 

Kvalifikasjoner

 • Må oppfylle Dimensjoneringsforskriftens krav til utrykningsleder deltid, eller forplikte seg til å gjennomføre dette snarest etter ansettelse.
 • Må ha betydelig relevant erfaring fra brannvesen.
 • Plettfri vandel.
 • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Må ha gode datakunnskaper.
 • Må ha gode kunnskaper om gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Må ha førerkort kl. C og sertifikat for utrykningskjøring (kode 160).
 • Søkere må tilfredsstille Arbeidstilsynets krav for røyk- og kjemikaliedykkere, samt være svømmedyktig.
 • Av utdanning vil følgende bli vektlagt:
  • Praktisk/tekniske utdanninger innenfor bil, mekanisk, elektro, mv
  • Utdanning på høgskolenivå fra relevante fagområder/emner innen beredskap, risiko- og ledelse er ønskelig.

 

Personlige egenskaper

 • Må ha gode leder- og samarbeidsegenskaper.
 • Må være strukturert
 • Praktisk anlagt og istand til å gjøre enklere vedlikehold på biler og materiell
 • Må ha evne til å motivere og inspirere i team.
 • Må kunne arbeide både selvstendig og i team.
 • Må være rettferdig, empatisk og løsningsorientert.
 • Må vise initiativ, interesse og ha gode beslutningsevner. Vise vilje til utvikling både på egne vegne og for organisasjonen.
 • Være flink til å formidle fagkunnskap både muntlig og skriftlig.
 • Må ha gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Må være lojal, utadvendt, ryddig og tydelig.
 • Må være en relasjonsbygger innad på beredskapsavdelingen, og mot andre avdelinger og samarbeidspartnere.
 • Må være et forbilde som kan identifiseres med brannvesenet- verdigrunnlag. Fronte brannvesenet utad på en positiv måte

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til at liv og verdier reddes gjennom en samfunnsviktig jobb.
 • Variert og meningsfylt arbeid.
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Tilrettelegging for trening i arbeidstiden.
 • Et bredt sammensatt brannfaglig miljø i et brannvesen under utvikling
 • Lønn etter gjeldende regelverk
 • Gunstige pensjonsbetingelser,medlemskap i KLP
For spørsmål om stillingen kontakt leder beredskap/Varbrannsjef Olaf Mørch på tlf. 91586822 eller Brann- og redningssjef Vidar Trettenes på tlf. 90037256

Søknad på stillinga skjer gjennom å nytte det elektroniske søknadsskjemaet som ligg på www.sogndal.kommune.no.  Sjå elles www.sognbrann.no

Søknadsfrist 15 desember.  

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann