Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OPERATØR I NØDALARMERINGSSENTRALEN

Arbeidsgiver: Rogaland brann og redning IKS
Søknadsfrist: 13.01.2019
 

Rogaland brann og redning IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene. Selskapet eies av følgende 12 kommuner: Finnøy, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Forsand og Time. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.rogbr.no

 

Nødalarmeringssentralen dekker i tillegg til nevnte kommuner, også kommunene Eigersund, Lund, Hå, Bjerkreim, Sokndal, Hjelmeland og Sirdal.

 

Fra og med 08.01.19 etter sammenslåing av Alarmsentral Brann Sør-Vest og Haugaland og Sunnhordland 110 vil sentralen også dekke kommunene: Haugesund, Karmøy, Utsira, Bokn, Tysvær, Suldal, Sauda, Vindafjord, Etne, Sveio, Stord, Fitjar og Bømlo. Dekningsområdet samsvarer da med Sør-Vest Politidistrikt.

 

Rogaland brann og redning IKS har ledige stillinger som

 

OPERATØRER I NØDALARMERINGSSENTRALEN

 

Den 08.01.19 utvides dekningsområdet til nødalarmeringssentralen 110, Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV). I den forbindelse har vi behov for flere operatører.

 

Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV) har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykker, katastrofer og akutt forurensing. Nødalarmeringssentralen består for tiden av en avdelingsleder, en seksjonsleder samt 5 vaktledere og 10 operatører i turnus.

 

Vi har høye mål når det gjelder videreutvikling av Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV) og den tjenesten vi leverer. For å oppnå dette ønsker vi å etablere en kultur med fokus på kontinuerlig forbedring. Med oss på laget ønsker vi engasjerte og motiverte medarbeidere.

 

Dersom du ønsker å bidra til at viktig informasjon i kritiske situasjoner videreformidles raskt og nøyaktig kan du være personen vi søker etter.

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av

·        Håndtere nødmeldinger over nødnummer 110

·        Varsling og oppfølging av lokale brannvesen.

·        Koordinere og bistå det enkelte brannvesen når de er ute på oppdrag.

·        Håndtere automatiske brannalarmer fra alarmselskap, bedrifter og offentlige objekter.  

·        Delta i opplæring og øvelser for vikarer i nødalarmeringssentralen.

·        Bidra til utvikling og vedlikehold av avdelingens HMS system, prosedyrer og rutiner.

·        Delta i vedlikehold av nødalarmeringssentralen.

·        Delta i ulike arbeidsgrupper

·        Egenutvikling og kompetanseheving

 

Kvalifikasjonskrav:

·        Operatører i nødalarmeringssentralen skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel, beredskapsutdanning trinn I, samt yrkesutdanning for operatør i nødalarmeringssentral

·        Dersom man ikke har dette, kan man likevel bli vurdert for stillingen ved å forplikte seg til å fullføre slik utdanning innenfor nærmere definerte frister

·        God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt god kompetanse i muntlig engelsk

·        God kunnskap om og erfaring med IKT som arbeidsverktøy

·        Ønskelig med brannfaglig kompetanse, men ikke et krav da det gis full opplæring

·        Ønskelig med operativ erfaring

·        Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Personlige egenskaper

Viktige egenskaper for å lykkes og trives i arbeidet som operatør ved nødalarmeringssentralen, og som vil bli vektlagt, er at man:

·        Er serviceinnstilt

·        Formulerer seg nøyaktig, klart og tydelig

·        Kan behandle egne mannskaper og kunder effektivt

·        Tåler stress og psykiske påkjenninger i hektiske perioder

·        Evner å prioritere og ta gode beslutninger under tidspress

·        Har god IT- og sambands forståelse og interesse

·        Kan sette seg inn i og omsette tiltak i beredskapsplaner og annet planverk

·        Arbeider godt selvstendig, men fungerer også godt i samarbeid med andre

·        Behersker norsk og engelsk godt og gjerne flere språk i tillegg

 

Lønns og ansettelsesvilkår

·        Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.

·        God pensjonsordning gjennom KLP

·        Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

·        Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter

·        Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

 

Det er krav om plettfri vandel og det kreves politiattest ved ansettelse. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/NATO Secret ved en eventuell tilsettelse.

 

Kandidater som kalles inn til intervju må være forberedt på å gjennomføre evne- og ferdighets- tester for å kartlegge egnethet for stillingen.  

 

Om en ikke når opp i konkurransen og tilbys fast stilling som operatør i nødalarmeringssentralen. Kan en bli vurdert som vikar og gitt tilbud om vikarkontrakt.  

 

Spørsmål

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

Avdelingsleder Øyvind Hansen på telefon 51 50 22 10 eller 901 09 213

Seksjonsleder Nicolai Jørgen Berner på telefon 51 50 23 17 eller 989 01 697

 

 

Søknadsfrist: 13.01.2019

 

 

Rogaland brann og redning ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gi et bilde av sammensetningen i samfunnet generelt. Vi oppfordrer de som er kvalifisert til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Søknad leveres elektronisk på Rogaland brann og redning IKS sin nettside: www.rogbr.no

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann