Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
Søknadsfrist: 31.10.2005
 

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap under etablering for kommunene Inderøy, Mosvik, Verran og Steinkjer. Selskapet er organiser t som et inter kommunalt selskap etter IKS-loven med eget representantskap og styre. Selskapet skal være i funksjon fra 01.01.06, og vil fra samme dato være
brannvernmyndighet for de 4 kommunene. Selskapet vil ha sitt ho vedkontor i Steinkjer. Samlet innbyggertall i regionen er ca 30 000. Br annberedskapen vil bli løst med heltidsmannskaper kn yttet til
brannstasjonen i Steinkjer, og deltidsmannskaper stasjonert i Inderøy og Verran.

BRANNSJEF – ID.NR. 297

Som daglig leder i selskapet skal det snarest ansettes brannsjef – Id.nr. 297 Brannsjefens oppgaver er fastsatt i selskapets vedtekter og for øvrig i brannvernlovgivningen. Brannsjefen rapporterer til styret.

Viktige ansvarsområder vil være:

  • Bemanning og organisering av brann- og feiervesenet i henhold til lover og forskrifter
  • Formelle plikter i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven, herunder deltakelse i overordnet vakt
  • Strategisk og operativ ledelse av selskapet
  • Personalledelse og utvikling av personell
  • Utarbeidelse og oppfølging av budsjetter med sikte på forsvarlig og effektiv drift
  • Sekretariat for selskapets styrende organer

Stillingen ønskes besatt av sivilingeniør eller person med annen relevant universitets- eller høgskoleeksamen. Brannsjefen må som minimumskrav gjennomgå eller ha gjennomgått yrkesutdanning i forebyggende brannvern og beredskapsutdanning trinn 3 ved Norges Brannskole, være utdannet som ingeniør fra ingeniør-høgskole eller annen relevant utdanning, eller ha minst 2 års erfaring som brannsjef i kommune eller region med inntil 20 000 innbyggere. Det vises generelt til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-11.

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS vil få en sentral rolle i brannvern- og redningsarbeidet i regionen, og daglig leder vil få ansvar for både strategisk og operativ ledelse av selskapet. I tillegg til den utadrettete ledelse må daglig leder ha god evne til å lede, motivere og utvikle egne medarbeidere, og skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for de ansatte. Daglig leder må være resultatorientert og ha god evne til å samarbeide og kommunisere både internt i organisasjonen og eksternt mot andre kommuner og regioner, og overfor media.

Det kreves god skriftlig fremstillingsevne, og evne til å presentere saker for selskapets styrende organer på en god og oversiktlig måte. I tillegg til personer som er engasjert innenfor brannvern i dag ønskes søkere med relevante egenskaper, utdannelse, bakgrunn og interesse, og som vil kvalifi sere seg for stillingen som brannsjef.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke på stillingen.
Vi tilbyr lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Eventuelle spørsmål til stillingen kan rettes til styreleder Ole Tronstad, tlf 995 87 042 eller brannsjef Geir Gilde, tlf 74 16 91 24 / 913 26 184. Id.nr. må oppgis i søknaden. Søknader som ikke er påført id.nr. vil ikke bli registrert/vurdert. Oppgi alltid
stillingens id.nr. ved forespørsel om stillingen.

Søknad med kortfattet CV sendes Inn-Trøndelag Brannvesen IKS,
c/o Steinkjer kommune avd. for økonomi og personal, serviceboks 2530, 7729 Steinkjer. Kopi av vitnemål og attester vil bli avkrevd den som ansettes. Søknader vil ikke bli returnert.
Søknadsfrist: 31.10.2005.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann