Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Lillesand kommune
Søknadsfrist: 12.03.2006
 

Lillesand har helt spesielle kvaliteter ut fra sin beliggenhet midt i Sørlandets fineste skjærgårdsområde. Stadig flere bosetter seg i Lillesand som har et godt utbygd tjenestetilbud og lett tilgang til kommunikasjoner. Lillesand står foran store utbyggingsprosjekter som bl.a. ny E-18 og nye næringsetableringer.

 

Vi har ledig stilling som:

Branninspektør 100 % fast stilling   

Arkivsaksnr.:  06/338

Brann- og redningstjenesten i Lillesand består av 16 deltidsansatte utrykningsmannskaper i tillegg til den administrative- og faglige ledelse. Feiertjenesten kjøpes av vår nabokommune, Grimstad.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Brannforebyggende arbeid - saksbehandling og tilsyn
 • Motivasjons- og publikumsrettet informasjonsarbeid
 • Kurs- og instruktøroppgaver
 • IK / HMS- arbeid og andre brannrelaterte oppgaver

Kvalifikasjoner og vektlegging:

 • Branningeniør eller tilsvarende relevant utdanning med minimums kvalifikasjonskrav etter ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”, § 7-6.
 • Skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Samarbeids- og omstillingsevne
 • Vilje og evne til selvstendig arbeid
 • Kreativitet, målrettet og resultatorientert arbeid
 • Kjennskap til tilsynsarbeid og dataverktøy
 • Erfaring i brannforebyggende arbeid

Forbehold og andre forhold:

 • Brann- og redningstjenesten i Lillesand er under utvikling i forhold til ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”, kap. 3 og 4. Dvs. at brannordningen er under vurdering i forhold til forskjellige samarbeidsordninger knyttet opp mot nabobrannvesener i regionen.
 • Søkere med kompetanse til å kunne inngå i rollen som brannsjefens stedfortreder og overordnet vaktordning vil bli særskilt vurdert.
 • Det tas forbehold om endringer i stillingens innhold.

Vi tilbyr:

Vi oppfordrer søkerne til å søke elektronisk.  Link til søknadsskjema, se under.

Attester og vitnemål vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju og ønskes ikke vedlagt søknaden.

SØKNADSFRIST: 12.03.2006

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

      HVA SKJER?
MAI 2019
06.05. Brannvernkonferans...
14.05. Skogbrannseminar...
23.05. Generalforsamling ...
SEPTEMBER 2019
11.09. Brannforebyggende ...
JUNI 2020
15.06. Interschutz...
SE ALLE AKTIVITETER

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann