Nordisk studieuke

Danmark satser på å gjennomføre Nordisk studieuke fra 31.8 – 4.9 som planlagt i Odense.

Håndbok om skogbrann

Håndbok om etablering og organisering av skogbranntropper ligger nå tilgjengelig på DSB’ nettsider, under tips og råd brann- og redningsvesenet

KLP’s hjørne

Bratt læringskurve og endret arbeidsmåte også for oss i KLP Skadeforsikring Fagdager kommunale utleieboliger, kurs med informasjon om våre...

20 millioner til fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner for å legge til rette for raskere igangsetting av byggearbeid og videre etablering av ny fagskole...

Nytt oppdragshåndteringssystem 110-sentral

Formålet med anskaffelsen er å erstatte dagens oppdragshåndteringsverktøy for alle 110-sentraler i Norge.Vision, som sentralene bruker i dag, har...

KLP’s hjørne

- 2019 var et utfordrende skadeår. Spesielt for kommuner har det vært mange store brannskader, sier administrerende direktør i KLP Skadeforsikring,...

KLP’s hjørne

La oss samarbeide om brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper Heldigvis har det vært en nedgang i antall omkomne i brann. Men antall personer i de...

NBLFs reisestipend 2020

Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, KLP med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for...

1ST EUROPEAN OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM LAUCH

Curious about the Officer Development Program (ODP) that was developed in collaboration between FEU and the National Fire Academy (NFA),...

BLI MED PÅ FØRJULSKAMPANJEN BRANNVESENETS JULEKALENDER!

Brannvesenets julekalender har i mange år vært en kjent, populær og effektiv førjulskampanje som retter seg mot elever på barneskolen og lærer dem...

  • Redningskonferansen

    27/04/2021 to 28/04/2021
  • EENA Conference

    28/04/2021 to 30/04/2021

Nye nettsider

På landsrådsmøtet ble det satt ned en arbeidsgruppe for å se på nye nettsider til NBLF. Gruppen er helt i startfasen og ønsker innspill fra medlemmene.

Våre kretslag

Norsk brannbefals landsforbund har kretslag i alle landets fylker

Ledige stillinger

Annonser

Norsk brannbefals landsforbund