Generell informasjon om brannen:
Dato:  2018-12-18 00:00:00
Tidsrom:  06.00 – 12.00
Kommune:  SKIEN
Objekttype:  6
 

 

Tiltak som hadde positiv betydning for utfallet:
Slokking manuelt TRUE Slokking automatisk FALSE
Aut. brannalarm internt FALSE Aut brannalarm til 110 FALSE
Røykvarsler FALSE Brannvernopplæring FALSE
Brannskille – seksjonering FALSE Brannskille – celle FALSE
Brannventilasjon FALSE Rømningsforhold FALSE
 

Betydning av tiltakene:

Tiltakene hadde Avgjørende betydning for utfallet.
 

Kommentarer:

Firma skulle brenne av en stålkant (beskyttelseskant) ved en grav på et bilverksted. Dette ble gjort med en skjærebrenner. Det medførte gnister som falt ned i graven, der det var nye oljespill som antente. Folk på stedet fikk slokket uten noen skader. Brannen var slokket ved brannvesenets ankomst.