Nordisk studieuke

Nordisk studieuke

Hvert nordisk land kan sende inntil tre personer og håper på deltakelse fra Norge. Er du interessert så er det bare å sende en epost til [email protected] innen 31.juli. NBLF dekker alle utgifter. Håper på godt med søkere fra både beredskap, forebyggende,...
Håndbok om skogbrann

Håndbok om skogbrann

Skogbrand Forsikring har i samarbeid med Skogbranntropper i Telemark utarbeidet en Håndbok om etablering og organisering av skogbranntropper. Håndboken deler erfaringer og eksempler fra etablering, organisering og drift av skogbranntropper. Boken gir tips og råd i...
KLP’s hjørne

KLP’s hjørne

Bratt læringskurve og endret arbeidsmåte også for oss i KLP Skadeforsikring Fagdager kommunale utleieboliger, kurs med informasjon om våre sikkerhetsforskrifter, befaringer av kommunale bygninger sammen med kommunen, alt dette fikk en brå stopp med...
Nytt oppdragshåndteringssystem 110-sentral

Nytt oppdragshåndteringssystem 110-sentral

Formålet med anskaffelsen er å erstatte dagens oppdragshåndteringsverktøy for alle 110-sentraler i Norge.Vision, som sentralene bruker i dag, har nådd sin tekniske levealder og det er behov for utskifting. Vision har, siden anskaffelse i forbindelse med innføring av...
KLP’s hjørne

KLP’s hjørne

– 2019 var et utfordrende skadeår. Spesielt for kommuner har det vært mange store brannskader, sier administrerende direktør i KLP Skadeforsikring, Tore Tenold.   Dessverre ser vi en økning i at branner starter i avfallsbeholdere som er plassert på en vegg eller...