KLP’s hjørne

KLP’s hjørne

La oss samarbeide om brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper Heldigvis har det vært en nedgang i antall omkomne i brann. Men antall personer i de risikoutsatte gruppene vil bare øke i årene framover. Det blir stadig flere eldre som får omsorgshjelp i hjemmet sitt....

NBLFs reisestipend 2020

Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, KLP med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i KLP, som til sammen utgjør årlig ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 29. mai 2020. RUU, som består av...
1ST EUROPEAN OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM LAUCH

1ST EUROPEAN OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM LAUCH

Curious about the Officer Development Program (ODP) that was developed in collaboration between FEU and the National Fire Academy (NFA), Netherlands? Then come to its launch at Interschutz! It will take place during a two day event organised by the FEU, facilitated by...

BLI MED PÅ FØRJULSKAMPANJEN BRANNVESENETS JULEKALENDER!

Brannvesenets julekalender har i mange år vært en kjent, populær og effektiv førjulskampanje som retter seg mot elever på barneskolen og lærer dem grunnleggende brannvern.- Det store brannløftet har gitt støtte til Brannvesenets julekalender i årene fremover,...

KLP’s hjørne

Bidra med kampanje for mer direktevarsling og med å få ned antallet uønskede alarmer Fokus på oppgraderingsplikten til kravene i TEK 85. Forebyggende tar kontakt med KLP S og sjekker om kommunen er forsikret der. KLP S og NBLF kan da samarbeide om...

BRANNER I PERSONBILER

I kjølvannet av den omfattende brannen i parkeringshuset på Sola lufthavn, får DSB en rekke henvendelser vedrørende brannsikkerhet i parkeringshus og mer generelt om branner i personbiler. Her er våre svar.- Skal evaluereNår det gjelder brannen på Sola, så gjør DSB en...