Skogbrand Forsikring har i samarbeid med Skogbranntropper i Telemark utarbeidet en Håndbok om etablering og organisering av skogbranntropper. Håndboken deler erfaringer og eksempler fra etablering, organisering og drift av skogbranntropper. Boken gir tips og råd i forbindelse med etablering av skogbrannreservestyrker/omorganisering av eksisterende skogbrannreserve/videreutvikling av samarbeid med skognæring. Håndboken kan lastes ned via: https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/skogbrann/ men er også tilgjengelig i A5-format. Kontakt Skogbrand Forsikring [email protected] eller Skogbranntropper i Telemark [email protected] for mer info.