Dette er spørsmålet på en ny temperaturmåling. Det er fem svaralternativer og alle alternativene har litt mere opplysning som vises ved å klikke på alternativet.