La oss samarbeide om brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper

Heldigvis har det vært en nedgang i antall omkomne i brann. Men antall personer i de risikoutsatte gruppene vil bare øke i årene framover. Det blir stadig flere eldre som får omsorgshjelp i hjemmet sitt. Rus og psykiatri ser ut til å være en vedvarende utfordring. Folk som ikke har lært å bruke norske boliger og teknisk utstyr, skal ha egne boliger. Noen bor i private hjem, andre i kommunale boliger. Men utfordringene er ofte de samme.

Vi må rette vedvarende oppmerksomhet mot brannsikkerheten hos disse gruppene dersom vi skal holde dødstallene nede. Dødsbranner kan skje i alle kommuner. KLP Skadeforsikring ønsker å bidra på dette området, sammen med brannvesenet og relevante kommunale tjenesteytere. Vi tror et slikt samarbeid kan ha positiv effekt, og virke motiverende for kommunene.

KLP Skadeforsikring ønsker å gjennomføre temadager om brannrisikoen hos utsatte grupper rundt om i Norge. Hvorfor skjer disse skadene og hva kan gjøres for å forhindre dem?

Dere i NBLF kjenner de lokale forholdene og utfordringene. Vi har erfaringer fra mange skadesaker, og ikke minst samtaler med ulike kommuner om dette temaet. La oss samarbeide for å holde risikoen nede.

Er dette noe for ditt brannvesen? Eller vil du høre mer om våre tanker og erfaringer?

Kontakt oss gjerne.

Med hilsen
Linda
Telefon: 97142458
e-post: [email protected]