– 2019 var et utfordrende skadeår. Spesielt for kommuner har det vært mange store brannskader, sier administrerende direktør i KLP Skadeforsikring, Tore Tenold.  

Dessverre ser vi en økning i at branner starter i avfallsbeholdere som er plassert på en vegg eller inntil en vegg. Store verdier kan gå tapt i brann, og hele lokalsamfunnet blir berørt. Alle med ansvar for kommunens bygg må være oppmerksomme på dette, og jobbe for å redusere risikoen for at det skjer.  

Brann som starter i en avfallsbeholder kan få store konsekvenser, blant annet reduksjon i erstatningen.  
I sikkerhetsforskriften i kommunens forsikringsavtale står det at alle avfallsbeholdere skal plasseres minimum 5 meter fra vegg. Er det slik i kommunen din? 

Dyre eiendomsskader  
KLP Skadeforsikring mottok totalt 38.000 skademeldinger i fjor, og betalte ut 1,1 milliard kroner i erstatninger. Av dette gikk 700 millioner til å dekke 10.000 skader i bedrifter og offentlig sektor. Totalt sett er eiendomsskadene de mest kostbare, med 400 millioner kroner i utbetalinger.  

I 2020 prioriterer KLP Skadeforsikring arbeidet med brannsikkerhet i samarbeid med kunder og gode krefter i samfunnet.