Bratt læringskurve og endret arbeidsmåte også for oss i KLP Skadeforsikring

Fagdager kommunale utleieboliger, kurs med informasjon om våre sikkerhetsforskrifter, befaringer av kommunale bygninger sammen med kommunen, alt dette fikk en brå stopp med koronarestriksjoner.

Likt mange av dere, måtte vi se etter andre løsninger for å få delt kunnskap og kompetanse. Vi er i gang med å lage e-læringskurs, og håper at kursene senere kan benyttes til gjenoppfriskning, og som et oppslagsverk.