Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Forus
Dato: 29.03.2006
 

Referat årsmøte i RBL den 29.03.06  - NOHA - Forus.

12 medlemmer møtte. Det møtte kun 3 medlemmer fra nordfylket.
Alt skriftlig materiale vart vist på PC og kanon.
Styreleder Svein Myklebust åpnet møte og gikk direkte på saksliste.

Sak 1. Valg av ordstyrer og referent.
Vedtak:
Svein blei valgt til ordstyrer og Lars Ove til referent.

 
Sak 2. Valg av 2 årsmøterepresentanter til å skrive under årsmøteprotokoll.
Vedtak: Øystein Borgen og Lars Ove Østrem vart valgt, begge Tysvær brannvesen.
 
Sak 3. Styrets årsmelding.
Vedtak:
Svein delte ut og gjekk gjennom årsmeldinga, ingen merknader.
 
Sak 4. Årsmelding frå kursutvalg og vognkontakt
Brynjulf informerte om kursutvalget. Bla fra innsatslederkurs som vi mener er veldig bra. Det var ingen årsmelding fra vognkontakter. Svein kunne informere om at vogna har vært i bruk i nordfylket.
Vedtak: Det nye styret får fullmakt til å peke ut ny vognkontakt for sørfylket.
 
Sak 5. Regnskap 2005.
Rolf B. Eide gjekk gjennom regnskapet, det var spørsmål om detaljer. Det var godkjent av revisorer uten merknader
Vedtak: Årsmøte godkjente regnskapet.
 

Sak 6. Budsjett 2006
Rolf B. Eide la fram forslag til budsjett 2006, med et resultat på 28 000,-.
Det ble fremmet forslag til forandring av budsjett bla. på stipendbeløp og utgifter til seminarene, slik at resultatet ble redusert til 10 000,-.

Vedtak: Årsmøtet godkjente endret budsjettforslag (resultatet reduseres til 10 000). Styret får fullmakt til å se på om stipendet kan økes.
 

Sak 7. Valg av styre
Brynjulf Sandvik la fram valgkomiteens innstilling til styre for 2006.
Valgkomiteens innstilling var:
Leder: Rolf Bertrand Sandslett, Karmøy brann- og redningsvesen - ikke på valg.
Nestleder: Odd J. Bådsvik, Haugesund brannvesen - 2 år.
Styremedlem: Stella B. Falkeid, Brannvesenet Sør-Rogaland - 2 år.
Sekretær: Lars Ove Østrem, Tysvær brannvesen – 1 år.

1. Vara: Stig Forbregd, Finnøy Kommune – 2 år.
2. Vara: Oddvar Krakk, Vindafjord brannvesen – 1 år.

Kasserer: Rolf B. Eide, Brannvesenet Sør-Rogaland – Ikke på valg.

Revisorer:       Bjarte Bjørnsen, Brannvesenet Sør-Rogaland – 1 år.
                        Sigbjørn Østerhus, Brannvesenet Sør-Rogaland – 1 år.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

 

Lars Ove Østrem                                                                              Øystein Borgen

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann