Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 28.08.2008
 

Tilstede:  Per Ole Sivertsen, Rolf Slettli, Johnny Rognmo.

På telefon : Leif Sommer, fikk ikke kontakt med styremedlem Tor Ivar Eriksen

                

Saksliste :         1 Forberedelse til årsmøtet i Murmansk

                        2 Valg

                        3 Jubileumstur Murmansk

                        4 Eventuelt

 

Sak 1   Orientering fra Per Ole.

Valg av dirigent, enighet om at Per Ole foreslås leder møtet.

Som sekretær foreslås Tor Inge Henriksen.

Av de frammøtte velges to stykker til å underskrive protokollen.

 

Årsmelding for Polar, se NBLF,s nettside for informasjon.

Regnskapet viser et driftsunneskudd på 9428,03.

Dette er utgifter til NBLF,s generalforsamling 2007 + utgifter vedrørende møte i Tromsø oktober 2007.

 

Ingen innkomne forslag eller søknader om bevilgninger.

Det er heller ikke foreslått endringer i medlemskontigenten.

 

Sak 2   Valgkomiteen er i arbeid.

            Per Ole signaliserer at vil trekke seg i 2009.

            Johnny går av for alderpensjon i september, men fortsetter ut året.

 

Sak 3   Turen er finansiert slik:

Polar bevilget 30000,-

ENI har bevilget 25000,-

Statoil Hydro har bevilget 20000,-

Resten betaler hver enkelt i form av egenandel.

Det ble søkt Barentssekretariatet om midler, men fikk avlag.

 

Program for fagdagen er:

- Eldreprosjektet til NBLF og Gjensidigestiftelsen

            - SafeHotel

            - Nytt sambandsreglement for brannvesen

- EIS – Enhetlig Innsatssystem (ICS – Incident Command System)

- Oljevernøvelsen Barents Protection er rett rundt hjørnet

- Informasjon om NOFO og IUA

- Olje- og gassaktivitet i Barentsregionen

 

Sak 4   Ingen saker til eventuelt.

 

Møtet startet kl. 15.00 – hevet kl. 16.00.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann