Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Nordland brannbefalslag
Sted:
Dato: 19.10.2009
 

Referat fra styremøte den 19.oktober 2009, kl.19:00 til 21:30.

 

Til stede:

Geir Johan Hanssen

Bjørn Råde

Runar Bråthen

Bård Inge Larsen

 

 

Sak 1/09           Ingen merknader til innkalling og saksliste til dette møte.

 

Sak 2/09           Fordeling av oppgaver i forbindelse med gjennomføring av ”Fagseminar brannsikring av kirkebygg”

·         Navnskilt ordner vi på hotellet før møte. Bjørn tar ansvar for å føre oppmøte samt dele ut faktura for seminaret samt andre dokument til deltakerne

·         Husk koringer av lunch liste fra 27 til 31 deltakere.

 

Sak 3/09           Forslag til fagseminar for Nordland på Mo i Rana vinter/vår 2010.

·         Styret fungerer som programkomité

·         Be medlemmene i Nordland komme med innspill til tema på seminaret

·         NLA kan de bidra med erfaringer fra sine TAS kurs

·         Økonomi 3-4000 kr pr.deltaker?

 

Sak 4/09           Oppstart og planlegging av Generalforsamling 2011 i Brønnøysund

·         Dato for gjennomføring:

o        Alt 1, 29.april til 1.mai 2011,

o        Alt.2,  8 til 10.april 2011

o        Utfordringen med valg av dato er at mai og juni ofte vil bli en vanskelige periode for å få god oppslutning om seminaret. Videre kan datoen 1.mai være en helg hvor mange er knyttet til konfirmasjon osv. Men i forbindelse med en sjekk vil trolige de fleste konfirmasjoner starte opp helgen etter.

o        Thon hotell Torghatten, Thon hotell Brønnøysund samt Galeasen hotell forhånds bookes snareste for på alternative datoer.

o        Hovedhotell vil bli Thon hotell Brønnøysund

o        Det sosial knyttes opp mot:

§         ”bankers” tiltak…øysafari med hurtigbåter og bespisning på Vega havhotell eventuelt også på en av øyene eks. Bremstein eller Skjærvær

§         Besøk ved Hildur urterarium

§         Besøk ved Havbruksenteret på Toft et alternativ

§         Fottur opp og gjennom Torghatten

o        Detaljplanlegging starter aug./september 2010

o        Hovedstyre NBLF legger de faglige føringene for seminaret men vi ønsker å påvirke til at ”akutt forurensning” blir et hovedtema ettersom dette er områder brann- og redning mer og mer vil komme inn på, spesielt i vårt fylke og langs hele kysten.

 

Sak 5/09           Økonomi i Nordland Brannbefalslag

 

Bjørn la frem revisor godkjent regnskap som viser følgende:

For 2007:          Formue ved årsslutt er på kr. 11861,16

                       Utestående fordringer er på kr. 15.900

 

For 2008:          Formue på kr. 25.845,16 ved årsslutt.

 

For mye innbetalt fra Brønnøy for 2008 godskrives medlemsavgiften for 2010.

 

Fremlagte regnskap for 2007 og 2008 godkjennes.

 

Sak 6/09           Eventuelt

·         Laget føler at det i liten grad er mulig å påvirke hovedstyret i saker som fortløpende kjøres gjennom og avgjøres i hovedstyret. Hvordan kan dette bedres fra hovedstyret sin side?

·         Deltakelsen og engasjementet mot Nordland Brannbefalslag i området Salten virker noe lavt. Bård Inge sjekker ut interessen lokalt og om hva vi kan gjøre/bidra med for å skape mer engasjement.

 

 

Møte slutt 21:30

 

Geir J. Hanssen

Referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann