Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 13.09.2010
 

Møtereferat fra styremøte 13.09.2010.

 

Sted:  Rennesøy brannstasjon

Tid:    13.09.10 kl. 09.30 – 12.30


Disse møtte: Leiv S. Trevland, Øystein Fonnes, Bjørn Tore Aase, Sven Kåre Hagevik, Audun Matre, Rolf B. Eide

Disse meldte forfall: Stella B. Falkeid

 

Sak

Ansvar

01.03.10 Referat fra forrige styremøte 15.06.10

Det er noen saker som må følges opp på dette styremøtet. Disse sakene ble utsatt fra forrige styremøte og noen tas opp som egne saker under dette styremøtet.

·        Vognkontakt. Audun spør Ole Martin Nordstrand

·        Utskrifting av skumapparater. Sven Kåre sjekker med Schou-Andreassen og No-Ha.

 

 

 

 

 

Audun

Sven Kåre

02.03.10 Nye medlemmer

 Følgende har pr. 13.09.10 søkt om medlemskap:

·        Morten Abrahamsen, Branninspektør, Brannvesenet Sør-Rogaland

·        Roger Tengsareid, Brannsjef, Eigersund kommune

 

Vedtak:

Styret godkjenner de nye medlemmene. Medlemmene godkjent på forrige styremøte må godkjennes på nblf.no. Det må sjekkes om disse nye medlemmene har fått informasjon om medlemsmøtet nå i september.

 

 

 

 

 

 

 

Audun

03.03.10 Økonomi/kasserer informerer

Det er flere medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten.

Det blir sendt ut ny purring til disse.

 

Pr 01.09.10 har laget ca 37.000,- kr på høyrentekonto og ca 52.000,- kr på driftskonto.

 

Det er budsjettert med kr 36.700,- i overskudd. Pr. 31.08.10 var driftsregnskapet kr 27.700,-

 

Jubileumsåret 2009 var en stor kostnad for laget og vi har ikke den sammen økonomiske bufferen vi tidligere hadde. For å bygge opp økonomien igjen, bør vi vurdere nærmere i fremtiden hvor mange som skal dra på for eksempel Generalforsamling etc.

 

RBL skal arrangere generalforsamlingen i 2013. I den forbindelse bør vi sette av penger/midler til generalforsamlingen i 2013 de to kommende årene.

 

Vedtak:

·        Det må sendes ut purring til medlemmer som ikke har betalt kontingent.

·        Ved kommende generalforsamlinger må styret vurdere hvor mange delegater det er økonomisk forsvarlig å sende.

·        Dersom det økonomien tillater det skal det forsøkes å sette av midler til generalforsamlingen i 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf

 

Styret

 

 

04.04.10 Søknad om støtte til Tysklandstur.

Tidligere i år fikk styret søknad om støtte til studietur til Rote Hahn-messen i Tyskland. Denne saken ble tatt opp på forrige styremøte, men ble utsatt.

 

Rolf forklarte at det ikke var satt av penger for å støtte medlemmers studietur i budsjettet.

 

Vedtak:

RBL har ikke satt av penger til slik medlemsstøtte på inneværende budsjett, og styret føler at vi ikke kan dele ut støtte til studietur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiv

05.03.10 Søknad om studiestipend 2010

Rolf B. Sandslett har den 15.04.10 søkt om studiestipend til klimabaserte hendelser. Rogaland brannbefalslag har satt av midler til stipend for 2010, men søknadsfristen går ikke ut før 15. november. Med bakgrunn i at søknadsfristen ikke er utløpt, utsettes saken til styremøtet i slutten av november (Julemøtet).

 

Vedtak:

Rogaland brannbefalslag har søknadsfrist 15. november for studiestipend. Med bakgrunn i at søknadsfristen ikke er utløpt, utsettes saken til styremøtet etter 15. november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun/Leiv

06.03.10 Aktivitetsplan 2010/2011

Det må lages en komplett aktivitetsplan som sendes ut til medlemmene. Foreløpig har kretslaget følgende punkter til aktivitetsplanen:

·        23. september – RITS og Festivaler, Sted Hovedredningssentralen. Sven Kåre kan ikke selv møte på seminaret. Audun og Bjørn Tore møter i stedet.

·        Seminar 9. november: Bjørn Tore har ansvar for tema. Leiv har spurt HSH om å være der, og det skal være greit.

·        25. november kl 1100-1430 – Styremøte (”julemøte”). Sted: Nordvegen historiesenter.

·        Vår 2011 – seminar farlig stoff (DSB)

·        Innen 15. april 2011 – Årsmøte

·        Landsrådsmøte 22-23. november 2010.

 

Vedtak:

Leiv og Audun lager utkast til aktivitetsplan og sender den på ”høring” i styret før den sendes til medlemmene.

 

 

 

 

 

 

 

Leiv

07.03.10 Generalforsamling 2013 – planlegging

Det bør opprettes en arbeidsgruppe som arbeider med planleggingen av generalforsamlingen i 2013. Bl.a. må det finnes en dato som ikke kolliderer med andre arrangement i brann-miljøet, som for eksempel brannsjef-konferansen.

 

Rolf foreslår at Inge Grødem og Bjarne Vikshåland blir forespurt om å arbeide med planleggingen.

 

Leiv foreslår at Odd Bådsvik i Haugesund blir forespurt.

 

Audun mener styret bør løse dette på egenhånd.

 

Rolf: Vi bør ha et skriv klart til Brann 2010, som vi deler ut til utstillerne. En fra RBL bør dra bort til Brann 2010 og markedsføre oss.

 

Vedtak:

Styret begynner planleggingen og knytter til seg medlemmer/ressurspersoner dersom de har behov for det.

Audun sjekker hvilken dato NBLF ønsker.

Leiv sjekker med Odd Bådsvik hva som er gjort til nå.

Leiv drar til Brann 2010 og markedsfører Generalforsamlingen 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle

 

Audun

Leiv

Leiv

08.03.10 Kommende seminarer

Seminar 23. september 2010. 9 mann påmeldt så langt.

 

Audun blir kontaktperson ovenfor Hovedredningssentralen

 

Bjørn Tore hjelper også til

 

Vedtak:

Audun sender ut påminnelse om seminaret til medlemmene.

 

 

09.03.10 Referatsaker

NBLF skal danne en arbeidsgruppe for å lage retningslinjer for uniformering i norske brannvesen.

 

 

10.03.10 Eventuelt

Leder blir sykemeldt en stund fremover. Det må sørges for at mailer fra forbundet ikke hoper seg opp i jobbmailen til leder.

 

Prisen på pins og slippsnål har stått i ro i mange år og styret har ønske om å endre prisen for disse. Forslag å endre prisen:

·                                for pins til kr. 50,-

·                                for slippsnål til kr 100,-

 

Rolf minnet på at vi må markedsføre RBL jevnlig, slik at vi opprettholder jevn rekrutteringen. Audun sender ut rekrutteringsbrevet til styrets medlemmer.

 

Bjarne Vikshåland har etterlyst retningslinjer for seniorgruppe fra NBLF. Forbundstyret skal lage et notat vedr. seniorgruppen som presenteres på Landsrådsmøtet.

 

Papirer fra SR-Bank som må undertegnes for at kontoer kan overføres til organisasjonsnummer. Kasserer ordner med dette.

 

Vedtak:

·        Sekretær må sørge for at mailer fra forbundet blir sendt nestleder.

·        Pris for pins blir endret til kr 50,- og pris for slippsnål blir endret til kr 100,-

·        Sekretær sender rekrutteringsbrev til styrets medlemmer. Styrets medlemmer sender ut rekrutteringsbrevet til interessenter.

·        Kasserer følger opp brevet fra SR-Bank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun/Stella

 

Rolf

 

Audun/Styret

 

Rolf

 


Leiv S. Trevland og Audun Matre

Nestleder                referent

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann