Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Møre og Romsdal
Sted: Molde
Dato: 14.02.2012
 

REFERERAT FRA STYREMØTE

14.02.12 – Molde brannstasjon

 

Til stede: Geir Thorsen, Trygve Lennavik, Stein Husevåg, Steinar Hauglum, Terje Erstad, Jan Ove Kvernes og William Bernt Ekeli.

 

Saker:

 

1.   Gjennomgang av referat fra siste møte / oppfølgingssaker

2.   Økonomistatus

3.   Planlegging av årsmøte: Dato og sted (er avklart), årsmelding, regnskap, valg og saker til årsmøte. Oppgavefordeling

4.   Skoleprosjektet – status og fremdrift

5.   Nytt fra NBLF

6.   Eventuelt

 

 1. Gjennomgang av referat fra siste møte / oppfølgingssaker

Ingen kommentar til innkallinga for dette styremøtet. Som oppfølging/informasjon etter referatet fra siste styremøte kom det følgende kommentar:

 • Ad organisasjonsnummer. I referatet står det at Møre og Romsdal Brannbefalslag har organisasjonsnummer. Dette stemmer ikke da laget ikke har stiftelsesdokument ennå.
 • Ad medlemsavgift. Medlemslisten er blitt vasket. Det har både kommet inn nye medlemmer og noen har sluttet. De som kom inn i brannbefalslaget sent på året 2011, har ennå ikke fått faktura.

 1. Økonomistatus

Stein Husevåg kunne informere om at brannbefalslaget fremdeles har god økonomi. Saldo er på kr. 171 553,- og laget har et overskudd på kr. 35 462. Laget har fått inn ca. kr. 19 000 i forbindelse med bruk av øvelseshengerne.

 

Under møtet kom det forslag om å få opprettet sparekonto eller høyrentekonto, eventuelt spare i fond. Vi var enige om å tenke på forslaget, men Stein undersøker litt om mulighetene før årsmøtet i april.

 

 1. Planlegging av årsmøte: Dato og sted (er avklart), årsmelding, regnskap, valg og saker til årsmøte. Oppgavefordeling

Ved forrige møte ble det bestemt at årsmøtet vil avholdes på Vestnes Fjordhotell, torsdag 26. april 2012.

 

Først vil brannbefalslaget gjennomføre årsmøtet, som vil vare i ca. en time. Etterpå vil medlemsmøtet arrangeres, med blant annet presentasjon av utstillere. Styremøtet gikk gjennom årsmeldingen. Kun små endringer, og i meldingen vil også aktiviteten rundt samordnet tilsyn bli tatt med. Steinar ga dette møtet utfyllende informasjon om arbeidet som er utført. Regnskapet ble delt ut og gjennomgått, og det var ingen kommentarar.

William tar kontakt med valgkomiteen v/Jens Petter Husøy. Følgende posisjoner i styret er på valg:

 • Leder Geir Thorsen
 • Styremedlem Steinar Hauglum
 • 1. varamedlem Jan Ove Kvernes og 2. varamedlem Terje Erstad
 • Begge revisorene Dag Søvik og Robert Svanemyr.

 

Styret har følgende saker til årsmøtet:

 • Vedtekter til Møre og Romsdal Brannbefalslag. William tar utgangspunkt i NBLF sine vedtekter og lager et forslag til et mer tilpasset opplegg for brannbefalslaget. Når forslaget er laget vil den bli sendt til styremedlemmer og varamedlemmer for kommentar. Innen to uker før årsmøtet bør styret sitt forslag til vedtekter være ferdig. Moment som må vurderes er justering av medlemsavgift til pensjonistene, oppretting av fond (Stein undersøker dette videre).
 • Steinar jobber videre med å få et organisasjonsnummer til brannbefalslaget, og han lager forslag til årsmøtet om at dette nummeret vil bli brukt til å få grasrotandel.
 • Frist for innkomne saker er fjorten dager før årsmøtet. Trygve lager brevet om forvarsel til årsmøtet der fristen blir tatt med.

Tema for medlemsmøtet etter styremøtet:

 • Odd Røed fra Gjensidige Forsikring vil prate om brannsikkerhet i landbruket. Trygve tok kontakt med Røed under styremøtet og fikk kjapt svar.
 • Steinar tar kontakt med Anne-Marie Myklebust fra Arbeidstilsynet for å spørre henne om hun kan prate om samordna tilsyn, og kampanjen mot landbruket i Trøndelag.
 • To alternative tema med omsyn til beredskap: 1) Innsats og beredskap i landbruket – vassforsyning. 2) Brannen i grisefjøs på Vestnes, og Frank Skorgenes kontaktes. Trygve har ansvar for temaene.

Kontakt med mulige utstillere gjøres av følgende personer:

 • Trygve: Dräger og Braco
 • William: Nortronicom, MSA og Whilhelmsen Shipsservice.
 • Steinar: Simarud, Locus og Wenaas
 • Jan Ove: Nordvestelektronikk
 • Terje: Elotec
 • Geir: Egenes Brannteknikk, Cobra og All Maritim

Geir og Trygve har ansvar for å lage program og innkalling til årsmøte. Frist for utsending av innkallingen er i midten av mars.

 

 1. Skoleprosjektet – status og fremdrift

William informerte om statusen siden forrige styremøtet. En kommune har tatt kontakt for få gjennomført skoleprosjektet i to – tre kommuner. Ved forrige styremøte ble det satt opp noen oppgaver (jf. forrige referat). Det meste av oppgavene er gjort, med unntak av brev til alle medlemmene via NBLF sin hjemmeside. Trygve og William prater sammen senere for å få dette til.

 

Ålesund brannvesen tar med seg øvelseshengeren, som står på deres brannstasjon, på årsmøtet for å vise den frem. På årsmøtet prater William om de tre øvelseshengerne som Møre og Romsdal har mulighet til å bruke.

 

 1. Nytt fra NBLF

Siden forrige styremøtet har NBLF hatt et dialogmøte med DSB, kombinert med et styremøte.

 

 1. Eventuelt

Følgende tema ble tatt opp på dette møte:

 • Skarp aksjon. Volda brannvesen, har brukt opplegget til Karmøy som mal for sine egne prosedyrer. Molde har en gammel prosedyre. Ålesund har hatt opplæring sammen med politiet. Møtet var enige om at dette kan være et aktuelt, og at det kan være greit at kommunene har nokså like prosedyrer. Stein sender ut prosedyrene for Volda brannvesen. Terje informerte at Hydro skal ha øving på tema om skarp aksjon den 27. mars.
 • Steinar jobber videre med stiftelsesdokument, for at brannbefalslaget kan få et organisasjonsnummer.
 • Geir informerte om den nye stortingsmeldingen NOU 12/4 “Trygg hjemme”, og anbefalte alle om å se på den. Noen av emnene i meldingen er ankomst/evakuering, feiere skal brukes mer, risiko, forsikring, risikobasert tilsyn (tilsynene skal bli mer informativ, framfor å stille absolutte krav).
 • Igjen ble det prata om ny forskrift om Industrivern. Terje nevnte at Norge allerede har fått første bevis på hvordan framtiden vil bli, gjennom Porsgrunnsaken. Videre sa han at han er urolig for hva som vil skje i fremtiden. Ingen i møtet var uenige med ham i det.

Neste styremøte planlagt gjennomført tirsdag 5. juni 2012.

 

 

William

Ref.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann