Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 27.03.2012
 

Referat styremøte

 

Tid: Tirsdag 27.mars kl. 09:45

Sted: Rennesøy brannstasjon.

Disse møtte: Leiv Sigmund Trevland, Alf Egil Krohn, Ole-Martin Nordstrand, Rønnaug Holtermann, Per Ivar Aniksdal, Lise Peterson      

Fravær: Øystein Fonnes

                       

Saksliste

 

Sak 1.02.12    Konstituering av nytt styre

                                   Presentasjon av nye og gamle medlemmer.

                                   Vedtak: Det nye styret er konstituert

 

Sak 2.02.12    Referat/oppsummering fra årsmøte og siste styremøte

                       

Sak 3.02.12    Diverse oppnevnelser

            Vedtektene til RBL pkt. 5.3.2 sier følgende:

“Styret oppnevner arkivar, vognkontakt og leder for innsatslederkursutvalg”.

Under årsmøtet kom det innspill på at innholdet i innsatslederkurset bør gjennomgås. Ny leder for kursutvalget får til oppgave å gå igjennom opplegget som er brukt og vurdere om det er behov for endringer.

Vedtak: Alf Egil Krohn oppnevnes som leder for kursutvalget.

 

Vedtak: Ole-Martin Nordstrand oppnevnes som arkivar og vognkontakt 

 

Sak 4.02.12    Aktivitetsplan for 2012 – 2013

-          Årsmøtet blir berammet til 16.januar 2013 i Haugesund, med seminar i forkant.

-          Det skal gjennomføres 4 seminar i året. Styret kom fram til en foreløpig aktivitetsplan:

-          Tunnelseminar – f.eks. 30. mai ved HSH. Ansvar: Leiv og Øystein

-          Risikogrupper etikk – f.eks. 12.sep ved UiS. Ansvar: Lise og Rønnaug

-          Kollegastøtte/ Debrief  -  f.eks. 21. nov. ved Vagleleiren. Ansvar: Per Ivar og Lise

-          Risikokartlegging - 16.jan i forkant av årsmøte

 

-          Foreløpig plan for styremøter i perioden.

-          15.mai i Stavanger brannstasjon kl. 10:00 (Lise ordner møterom)

-          29.aug i Haugesund brannstasjon kl. 10:00 (Øystein ordner møterom)

-          12.sep ved UiS (etter seminar)

-          21.nov ved Vagleleiren (etter seminar)

-          3.des på Rica Maritim.

Sekretæren setter opp foreløpig aktivitetsplan.

 

Sak 5.02.12    Nye medlemmer

Tom K. Meyer – Brannvesenet Sør Rogaland, har søkt medlemskap i laget.

                        Vedtak: Søknad innvilga                

                                   

Sak 6.02.12    Økonomi

Nyvalgt kasserer Rønnaug Holtermann kontakter tidligere kasserer Rolf B. Eide for å ordne fullmakter og rettigheter til bankkonto.  

 

Sak 6.02.12    GF – 2013

Nye styremedlemmer ble gjort kjent med forhold rundt GF 2013. Noen forhold er på plass, men mye arbeid gjenstår før invitasjon kan sendes ut. Forhold som ble diskutert under styremøte: Sosialt opplegg på kveldstid for deltakere og ledsagere, - økonomi, - logistikk, - sekretariat, sponsorer og utstillere mv. 

 

Ymse              DSB skal selge Vagleleiren. Leiren har øvingsområde, møterom og overnattingsmuligheter som representerer muligheter for brann og redningsmiljøet i hele Rogaland til øving, opplæring og utvikling.

Brannvesenet Sør-Rogaland ønsker å drifte leiren, med Rogaland Fylkeskommune/Sandnes kommune som eier.

Ett slikt utfall vil gjøre det enklere for RBL til å kunne bruke anlegget til f.eks. møter, seminar og kurs (innsatslederkurs).

                        Vedtak: RBL sender skriv til DSB for å uttrykke at ett slikt utfall vil være til interesse for RBL og brann- og redningsmiljøet i Rogaland.

                         

 

Vel møtt!

 

Leiv S. Trevland

Leder

 

Ole-Martin Nordstrand

Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann