Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 24.05.2012
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid:                 24. mai 2012.

Sted:               Hoved-brannstasjon i Oslo   

 

Oppmøte:      

Nils-Erik Haagenrud

Per Ole Sivertsen

Knut Birger Bakken

Geir Johan Hanssen

Stein Gjøsund

Dag Botnen

Ståle Fjellberg

 

Forfall:          

Trygve Lennavik

Eyvind Aakerman

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte. Styremøte hadde pause mellom kl. 11.40 0g kl. 13.00 på grunn av møte med Justis om «Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet».

 

Sak 23/12       Referat fra styremøte 13.03.12

  • NBLF fikk kr. 91 000,- til skoleundervisningen for 2011. Dette på grunn av at vi hadde igjen penger. For 2012 er beløpet kr.150 000,-

Sak 24/12       Oppfølgingssaker fra sist styremøte

Seniorgruppa:

Knut Birger undersøker med Tor Inge om det har skjedd noe i forhold til seniorene. Tor Inge har sagt seg villig til å være kontakt mot seniorene.

Hålogaland:

Styret besluttet å legge ned Hålogaland som kretslag. Hålogaland sine medlemmer deles mellom Polar og Nordland og delet blir fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark.

KLP:

Det begynner ny mann i KLP 1. september. Ståle kjenner vedkommende og følger opp. Vi ber om et møte etter 1 september.

 

Sak 25/12       Økonomi

  • Det er sendt ut faktura til kretslagene i forbindelse med landsrådsmøte.
  • Ikke noe spesielt på økonomi siden siste styremøte. I mars og april har det kommet inn mer enn det har gått ut.
  • FEU møte på Bornholm er betalt.

Sak 26/12       Strategiplan for NBLF «2012 – 2016»

Dag har fått et par innspill til Strategiplan. Det er fordelt og sendt ut hvem som har ansvar for hva. Fristen for å komme med noe er 1 september. Satser på å lage ferdig planen på styremøte i Gdansk.    

 

Sak 27/12       Eldreprosjektet

Det er fortsatt flere brannvesen som ikke har gjort noe i forhold til eldreprosjektet. Midler skal tilbakeføres til NBLF. Det ble fattet følgende vedtak:

Vedtak

Ubrukte og urealiserte midler og utstyr i forbindelse med eldre-prosjektet skal tilbakeføres i sin helhet.

 

Filmen er inne i innspurten og ble vist under styremøte.

 

Sak 28/12       Henvendelse angående personsøker i nødnett.

Det har kommet brev fra brannsjef Stig Fjørtoft om bekymring for at det ikke blir personsøker i nødnett. Vi vet at det jobbes med dette i Sverige. Nils Erik svarer Stig Fjørtoft på dette. NBLF kan trykke på overfor DNK. 

 
Sak 29/12      Distinksjoner

Det har kommet mange positive innspill over det siste forslaget fra arbeidsgruppa om distinksjoner.

Styret støtter arbeidsgruppas forslag.

 

Sak 30/12       Stortingsmelding om samfunnssikkerhet

NBLF har levert innspill til Justisdepartementet om « Stortingsmelding om samfunnssikkerhet».

I tillegg er det et viktig møte i dag hvor brannsjefene i Oslo og Bergen sammen med 4 representanter fra NBLF skal møte den politiske ledelse i Justis og beredskapsdepartementet. Dette for å  påpeke og synliggjøre det vi mener er viktig.  

 

Sak 31/12 Orienteringssaker

  • FEU møte på Bornholm 31.05 – 02.06. Nils Erik, Per Ole og Knut Birger er påmeldt.  
  • Nils Erik har hatt møte med Odd Rød om brannforebyggende lekepark i Buskerud området.

Sak 32/12       Eventuelt.  

  • Norsk Brannvernforening: Jon Myroldhaug skal erstattes i styret i Norsk Brannvernforening.

Janne Hovdenakk foreslås som nytt medlem i styret med Anne Hjort som fortsatt vara.

 

  • TAF: Nils Erik sender brev til kystverket om å opprettholde aktiviteten gruppa.

  • NOU om ny utdanning: Trygve skal utforme en høringsuttalelse i forbindelse med NOUén om ny utdanning. Knut Birger undersøker med Trygve om saken. 

  • CTIF skogbrannkomite: Dag Botnen er vår mann i CTIF sin skogbrannkomite.

 

PS: Neste styremøte blir i Gdansk i september

 

 

Med vennlig hilsen

Knut Birger Bakken

Sekretær NBLF

97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann