Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Østfold
Sted: Sarpsborg
Dato: 10.03.2004
 

Tilstede: Terje Lillerud, Jon Fjærvik, Per Fjeldstad, Tommy Juliussen, Vidar Husa, Eyvind Aakermann og Roy Heyerdahl
Forfall: Ø R. Hansen og Hans Bjørn Ulriksen

SAK NR 07.04 Jubileumsfest.
Jubileumskomiteen arbeider med opplegget rundt jubileumsfest. Dato er satt til fredag 28 mai i Halden. Vi kommer nærmere tilbake til dette.
Sett av dagen.

- det skal blant annet jobbes med støtte og sponsing fra diverse leverandører. Alle prøver å få til og melder til Vidar.
 
SAK NR 08.04 Kjøreplan 2004
Her er det ikke gjort noe.
Arbeidsgruppa innkaller til arbeidsmøte så fort som mulig.  Vidar innkaller. Det er ønske om  at innspill meldes  Vidar, Tommy eller Terje

SAK NR 09.04 Brannforebyggende forum.
Det vil nå bli lagt opp til en mer samkjøring av opplegget til brannforebyggende forum og brannbefalslaget. Brannbefalslaget vil kunne være teknisk arrangør og skaffe forelesere.
Ved at vi går inn i dette samarbeidet vil vi kunne favne langt flere forebyggende personer enn tidligere. Alle vil nå kunne delta.
Eyvind jobber videre med dettet opp mot brannforebyggende forum.

Et aktuelt tema vil være ny veiledning til forbyggende forskriften. 

SAK NR 10.04 Årsmøte
Årsmøte på Tykkemyr torsdag 25 mars.
Alt er klart i forhold til hvor vi skal være.
Valgkomiteen melder at alle plasser i styret besatt . 

SAK NR 11.04 Internett.
Her er det ikke gjort noe og vi må vurdere om vi skal ha egen side. Neste møte 

SAK NR 12.04 Profileringsartikler.
Genser med logo. Roy kunne meddele at de leverandører han har hatt kontakt med tidligere har lagt ned. Terje kontakter sine
Gaver ved fratredelse av styret ble også tatt opp og her skulle vi se på andre muligheter. Per kontakter sine. 

SAK NR 13.04 CTIF
Brannsjefen i Sarpsborg Trond Rahne orienterte om CTIF og opplegget rundt denne organisasjonen. Det var spørsmål om Østfold kunne greie å stable et lag på beina. Laget består av 10 mann. Rahne skulle sende opplysninger om dette til Tommy/Eyvind. 

Adresser:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann