Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Ølen
Dato: 12.05.2004
 

STAD : ØLEN
DATO : 12.05.04
KL : CA 09.30

Desse møtte: Rolf B Sandslett, Svein Myklebust, Oddvar Krakk, Inge Grødem og Anne Hjort.

Desse hadde meldt forfall:Tore Michelsen og Audun Matre.

Repsentantar frå sørfylke møtte på brannstasjonen i Ølen kl.09.30. Rolf B og Oddvar hadde vore om bord i M/S Maleto og gjordt sjøklart til styremøte. På veg til båten fekk Rolf B telefonbeskjed om Tore Michelsen var gått bort i går. Leiar innformerte om dette før avgang frå Ølen.

Sakliste :

Sak nr. 1-1-2004.
Konstituering av styre.
Saksopplysningar: Sekreter skaffar navneliste-adresseliste-telefonliste og E-mail adresse til alle i styret.
Vedtak: Skal foreligge på eget ark.

Sak nr.2-1-2004.
Referater.
Saksopplysingar: Årsmøte blei avikla for seint p.g.a. begravelse til Arne S Klungeland. Styremøte 13.02.04 leiar gjekk gjennom møtereferat med endringar.Årsmøte 21.04.04.Møtereferatet vart gjennomgått, grunna dødsfall vert det berre leiar som skriv under årsmøteprotokoll. Medlemsmøte 21.04.04. ingen merknader.
Vedtak: Inge tar kontakt med Øyvind for å få lagt ut på nett møtereferat frå møte 13.02.04.

Sak nr.3-1-2004.
Møteplan/Årsplan.
Saksopplysningar: Forslag til medlemsmøter:veke 24. Veke 39-40. veke 48-49 alle 2004 og veke 6-7 2005. Styremøte: 26.8.04.-21.10.04.-16.12.04.og 24.02.05. Årsmøte veke : 13-14 2005.
Vedtak: Styre må så langt det let seg gjera å følja denne møteplan.

Sak.nr.4-1-2004.
Medlemsmøte.
Saksopplysingar: Veke 24.8.juni Eivind Rake, skadestedsledelse, Stavanger-Sandnes.Veke 39-40 LUX brannsystemer nye produkter/Rote Hahn. Veke 48-49 fysisk test (helsekrav for brann og kjemikailedykking) Ellers kan tema til medlemsmøte vera samarbeid DSB og sivilforsvaret (risikoplanlegging) og kurs i sprinkling
Vedtak: Til møte veke 24 er Anne ansvarleg. Frist for program er 25.mai til sekreter på E-mail.Rolf B er ansvarleg for medlemsmøte veke 39-40. Ansvarleg for medlemsmøte veke 48-49 er Rolf B og Svein.

Sak nr.5-1-2004.
Kalender – “saker på vent”. Sak 3 møte 13.02.04.
Saksopplysningar: Sjå ref frå møte 13.02.04. Eg er av den oppfatning at me bør bestreba oss på å få vedtak i alle saker som er oppe til behandling. D.v.s. at det er sekreteren sitt ansvar å få sakene opp på neste møte, ut frå det vedtak som er fatta.
Vedtak: Leiar og sekreter tilegges at saklista er oppdatert etter tidelegare vedtak.

Sak nr.6-1-2004.
Stipend utdeling – søknadsfrist – Info til medlemmene sak 6, 13.02.04.
Saksopplysningar: Sjå ref frå møte 13.02.04. Dette er ei sak som skulle vore tatt opp på årsmåte. Det nye styre må få eit vedtak i denne sak. Frist for stipendsøknad før 15.aug.04.
Vedtak: Leiar og sekreter sender ut innformasjon, og på styremøte 26.aug.04 behandles søknader og stipend tildeles.

Sak nr.7-1-2004.
Elevorganisasjon som medlem i laget.sak 7 møte 13.02.04.
Saksopplysningar: I NBLF`s reglement stå det: Kretstyre kan foreslå andre personar som medlemmer. Styre kan også foreslå bedrifter eller instiusjoner som støttemedlemmer.Støttemedlemmer har ikkje stemmerett. Vedtak om slike medlemskap fattes av forbundstyret.
Vedtak: Leiar tar kontakt med organisasjonen “brannsikkerhet” (OBS) HSH. Styret i RBL anbefaler at OBS blir støttemedlem uten stemmerett. Saka oversendes forbundstyret for godkjenning.

Sak nr.8-1-2004.
Jubileumsbok (distribusjon og kostnader)
Saksopplysingar: Viser til E-mail mellom Tore Michelsen og Svein Arne Jerstad. Dette er og ei sak som burde vore med på årsmåte. Viser til vedtak frå generalforsamlinga i Ålesund 2003.
Vedtak: Boka må betalast (sannsynlegvis gjordt?) distribusjon går via medlemmene.

Sak nr.9-1-2004.
Eventuelt. Saksgang innternt i styre.
Saksopplysingar: Påminnelse eller innkalling sendes av leiar. Sekreter mottar endringar frå alle i styret og sender ut endeleg saksliste til styremøte 2-4-dagar før møte.
Vedtak: Til medlemsmøter sender sekreter ut innvitasjon i samarbeid med leiar og møteansvarleg.

Oddvar Krakk
sekreter

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann