Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Dublin
Dato: 30.09.2005
 
REFERAT FRA FEU MØTE I DUBLIN 30.09-01.10-05
Leder Guttorm Liebe, Styremedlem Per Ole Sivertsen og nestleder Nils-Erik Haagenrud reiste fra Norge til møte. Leder og nestleder var offisielle delegater på møte. Per Ole Sivertsen var med for å presentere Tromsø, ifh til at de skal være vert på neste FEU møte i juni 2006.

Jeg har ikke tenkt å skrive noe reisebrev, men Irland som vertsnasjon hadde gjort en fabelaktig jobb i forhold til mottagelse og programmet utenom det faglige. Det var blant annet audiens med ordføreren i Dublin på fredag og Dublin by ved brannsjefen var vert under middagen. Lørdag var det middag på Dublin Castle med miljøvernministeren i storslåtte omgivelser på slottet. De viste frem byen og kulturen på en fremragende måte.

Rammeprogrammet for møte ble fulgt selv om strukturen nok til tider kunne vært bedre. Det ble lange dager med tett program og konklusjonene kunne av og til henge langt inne, før det ble fattet noe vedtak. Det var også deltagere som ikke var fullverdige medlemmer, som deltok på møte. Det var Estland og Ungarn. De vil nok søke om fullverdig medlemskap på neste FEU møte.

Sekretærens dokumenter
Her ble referat fra forrige møte gjennomgått. Den økonomiske situasjonen for FEU var god. De sitter med et betydelig beløp på konto. Hjemmesiden til FEU blir etter hvert oppdatert/ modernisert. Mye av jobben gjøres på dugnad og webmaster er avhengig av hjelp/ bidrag fra de andre medlemslandene.

CTIF
Presidenten i CTIF Walter Egger var invitert og la frem hvilke områder CTIF har på agendaen for tiden. Han ønsket et tettere samarbeid med FEU, for å kunne få bedre effekt/ gjennomslag ovenfor myndighetene/ EU ifh til viktige saker som berører branntjenesten. EU har i dag veldig ofte problemer med å vite hvem de skal kontakte ifb med høringer, etc. Det ble en lang diskusjon ifh til strategi og dynamikk, og kanskje ikke minst hvor tett samarbeidet burde være. Inntrykket var at fleste parten av delegatene synes innspillet fra CTIF var bra.

Fire safety in railway tunnels
Rob Hougen la frem status i prosjektet. Det er tydelig at dette er et tema som har høy prioritet ute i Europa. Det var diskusjon vedr angrepsmuligheter, rømmingsveier, rømmningstid, brannbelasting, etc. Norden er representert med Finland og Sverige i prosjektet. Det var planlagt noen møter med EU for å få igjennom synspunkter og ikke minst viktigheten av trygghet for brukere og innsatsmannskaper.

Hotell branner i Frankrike/ skogbranner i Portugal
Det ble gitt informasjon vedr. de hotell brannene, som hadde vært i Frankrike med katastrofale utfall med hensyn til brukerne. Sikkerheten ved enkelte av hotellene var for dårlig. Myndighetene likte ikke at FEU pekte på problemet. Det viser vel viktigheten av safe hotell prosjektet.

Skogbrannene i Portugal i sommer var ressurskrevende for brannvesenene. Mangel på mannskap, utstyr, struktur, samband etc. ble ikke hensyn tatt av myndighetene. Det kom etter hvert hjelp fra Nato/ EU med helikopter og annet utstyr, men de var usikre på hvem som hadde bedt om hjelp. Myndighetene hadde ikke rekvirert noe.

ICS
Gøran Schnell informert om ICS og praktisk bruk under katastrofen i Thailand ”Tzunamien”. De hadde veldig god erfaring med bruk av ICS, for å kunne håndtere store komplekse hendelser. Det ble en lang diskusjon ifh til begrep, men det ville komme et EU direktiv ifh til ICS. Begrepene som ble brukt på de forskjellige nivåene var Normativ, Strategisk, Taktisk, Operasjon og Koordinerende. Det ble bestemt at dette var et viktig tema for FEU og et eget prosjekt skulle i gang settes, for å få til en felles plattform ifh til ICS.

Vocabulary
Informasjon om prosjektet ble gitt. Det var fortsatt mange land som lå etter ifh til den jobben som skulle gjøres. Det var en sterk oppfordring fra prosjektgruppen til det enkelte land om å jobbe med oversettingen, for å kunne sluttføre prosjektet.

Safe Hotell
Prosjektet nærmer seg en slutt fase og det forventes å være klart til FEU møte i Tromsø. Det var lagt ned et formidabelt arbeid fra FEU og kanskje ikke minst Dieter Nussler. Safe Hotell vil bli et kvalitetsmerke for hotell næringen i hele Europa, og interessen blant næringen var stor. Det ble en diskusjon om materiellet skulle slippes løs til alle som ønsket å bruke det. De forventet at det kommersielle markedet ville hive seg over det og tilby kurs, etc. for hotell næringen. Enkelte mente at brannvesenet skulle gjøre jobben, men i og med at det var gitt EU midler til prosjektet var de usikre på om det kunne gjøres. Sertifisering/ kvalitets merker var lagt inn i prosjektet og ble vist frem på møte.

Tromsø/ FEU møter
Tromsø ble presentert under møte. Representant fra turist næringen på Sommarøya i sammen med Per Ole holdt et flott innlegg, som helt sikkert virket forlokkende for delegatene. Det kom opp en rekke spørsmål om muligheten til å ta med familie og planlegging av videre ferie etter FEU møte.

Videre FEU møter Ungarn høsten 06 og Portugal våren 07.

Nasjonale rapporter
Norden
Guttorm orienterte om de endringene som var i de Nordiske landene.

Digitalt nødnett i Norge. Endring i kommune struktur i Danmark fra 261 til 99 kommuner, Større brann regioner, Tetra og felles alarm sentraler i Finland. Digitalt nødnett og utdanning i Sverige.

Tyskland
Endring fra frivillig til deltid pga rekrutterings problemer.

England
Fra 40 til 9 alarmsentraler.

Work Shops
Det ble arrangert en rekke work shops innen forskjellige temaer.
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann